Ook tijdens de coronacrisis staat de ACOD voor je klaar!

Heb je een dringende vraag over een probleem op je werk naar aanleiding van de coronamaatregelen? Neem dan contact op met je ACOD-afgevaardigde van je sector of je gewest.

Brand Kortrijk: besparingen op brandweer brengen mensen in gevaar

De onveilige besparingen die de regering en de zoneraden doorvoeren, blijven niet zonder gevolgen.

De organisatie van de sociale verkiezingen bij De Lijn loopt niet van een leien dakje

Na het vastleggen van een nieuwe - latere - datum, worden de sociale verkiezingen net zoals elders uitgesteld tot in het najaar.

“De openbare diensten bewijzen hun nut”

Wanneer alles wegvalt, garanderen openbare diensten het hoogstnodige voor de burger. Dit bewijst dat men niet blindelings kan blijven besparen op de openbare diensten, mensen en middelen.

De ACOD wint rechtzaak tegen De Lijn

De oorspronkelijke 6 ondernemingsraden en 6 CPBW blijven behouden. De rechtbank erkent zo de sociale samenhang binnen de 6 entititeiten van De Lijn.

ACOD Overheidsdiensten staakt tegen Vlaams besparingsbeleid en ondersteunt acties cipiers tegen minimale dienstverlening

Op vrijdag 21 februari 2020 roept ACOD Overheidsdiensten een staking uit voor de personeelsleden van de Vlaamse overheid tegen plannen van de Vlaamse regering en ter ondersteuning van het verzet van de cipiers tegen de minimale dienstverlening.

Vlaamse statutaire ambtenaar onder spervuur

De ACOD is momenteel in informeel overleg met het kabinet van minister Somers over het dossier ‘contractualisering’.

Tijd om de kaarten op tafel te leggen

Er moet onderhandeld worden op basis van thema’s die er echt toe doen, zoals werkgelegenheid, pensioenen, gezondheidszorg, veiligheid, mobiliteit, begroting, energie en milieu

Sectoren


Wijzig je adres

Klik hier om je adres te wijzigen

Wijzig je gegevens

Klik hieronder om je gegevens te wijzigen (e-mail, bankrekening, werkgever).

Activeer je account

Klik hieronder om toegang te krijgen tot je ledengegevens