Agressieproblematiek: overzicht van de recent genomen acties door ACOD Spoor/CGSP Cheminots en opstarten van de alarmbelprocedure

Op 8 februari heeft ACOD Spoor de ‘alarmbelprocedure’ opgestart om concrete maatregelen van de directie te eisen met betrekking tot agressie. Het doel is oplossingen op het gebied van preventie te bekomen en de aanwezigheid van het personeel op het terrein te versterken.

Sectoraal akkoord koopkracht: ACOD verzet zich tegen afschaffing vaste benoeming

Vandaag ondertekent de ACOD een sectoraal akkoord rond koopkracht dat ze de voorbije maanden met de Vlaamse regering onderhandelde. Het is echter niet zo dat de ACOD hierdoor ook akkoord gaat met de afschaffing van de vaste benoeming - zoals de Vlaamse regering nu laat uitschijnen.

Ontwerp van protocol sociaal-akkoord met aandacht voor anti-agressiebeleid voor de spoorwegen

Het spoorwegpersoneel krijgt alle nodige bijstand vanuit de organisatie ter ondersteuning als ze het slachtoffer wordt van enige vorm van agressie. Een nieuwe anti-agressiecampagne is gepland waarbij een nultolerantie ten opzichte van agressie zal worden gevraagd en de eis voor het respect ten opzichte van het spoorwegpersoneel.

“Agressie ten aanzien van personeel in openbare diensten is onaanvaardbaar”

Agressie heeft niet enkel een enorme impact op het slachtoffer en de collega’s die daags nadien weer aan de slag moeten, maar het maakt ook werken in openbare diensten minder aantrekkelijk en zorgt voor een grotere personeelstuitstroom.

#Beu! Petitie voor een beter onderwijs.

Ben je ook de beledigingen en absurde ideeën voor het onderwijs in de pers beu? Teken hier de petitie!

Sociaal akkoord bij de Belgische Spoorwegen

Na verscheidene weken van onderhandelingen heeft het Gemeenschappelijk Vakbondsfront en de Directie van de Belgische Spoorwegen tijdens de vergadering van het Sturingscomité op 22 maart 2023 een sociaal akkoord bereikt voor 2023-2024.

Aantrekkelijkheid beroep terug op agenda bij De Lijn

Tijdens het paritair comité van 1 februari werd er eindelijk een afsprakenkader gecreëerd dat navolging geeft aan de cao van 2019. Concrete acties en tijdslijnen werden uitgezet over dossiers die in de kast waren beland.

“Blijkbaar heeft de Vlaamse regering voldoende geld voor veredelde schooltelevisie”

De Vlaamse regering maakt vreemde keuzes in de subsidies die ze uitdelen. De VRT maakt momenteel de zwaarste besparing en ontslagronde van zijn geschiedenis mee.

Sectoren


Wijzig je adres

Klik hier om je adres te wijzigen

Wijzig je gegevens

Klik hieronder om je gegevens te wijzigen (e-mail, bankrekening, werkgever).

Activeer je account

Klik hieronder om toegang te krijgen tot je ledengegevens