Sector Onderwijs

Ben je actief in het onderwijs? Hier vind je meer informatie over ACOD Onderwijs!


Waar zijn we actief?


ACOD Onderwijs is de enige vakbond in Vlaanderen die personeelsleden uit alle onderwijsvormen en niveaus vertegenwoordigt. Door ons groeiend ledenaantal kunnen we effectief wegen op de besluitvorming en slagen we erin onze doelstellingen waar te maken. Wij bieden je goed uitgebouwde diensten en dragen bij tot de verdediging van de belangen van alle werknemers in het onderwijs.


Wie kan lid worden van ACOD Onderwijs?


Personeelsleden van scholen, hogescholen, universiteiten, centra voor volwassenenonderwijs, centra voor basiseducatie, internaten, CLB, de pedagogische begeleidingsdiensten, onderwijsinspectiediensten van de Vlaamse Gemeenschap en vormingscentra kunnen lid worden van de ACOD.

Verder kunnen ook studenten die in het onderwijs willen stappen, kandidaten voor een tijdelijke aanstelling, leden van de Dienst voor Onderwijsontwikkeling en vanuit het onderwijs gedetacheerde personeelsleden zich bij de ACOD aansluiten.

Echt vernieuwen is kiezen voor ACOD Onderwijs: de vakbond met een visie en een basis.


De troeven van de ACOD Onderwijs


ACOD Onderwijs helpt je bij de aanvraag van een tijdelijke aanstelling of vaste benoeming (invullen van de formulieren, berekenen van het aantal dagen, etc.).

Wij oefenen ook controle uit bij de toewijzing van een tijdelijke aanstelling, van een vaste benoeming, een mutatie, toelating tot de proeftijd, etc.

ACOD Onderwijs zoekt samen met jou naar een gepaste betrekking, zowel voor tijdelijken als voor vastbenoemden die een aanvulling van hun opdracht wensen te bekomen of die tijdelijk met een andere opdracht belast wensen te worden.

Wij zijn actief bezig met reaffectaties, toewijzing van de opdrachten in het begin van het schooljaar, verloven, weddenberekeningen etc.

ACOD Onderwijs woont ook het onderhandelingscomité in uw school of instelling bij om ter plaatse de belangen van het personeel te verdedigen.

En dat is nog maar het begin…


Sectorverantwoordelijken


Nationaal

Marc Borremans

Adj.-Algemeen Secretaris ACOD Onderwijs Tel. 02 508 58 80 marc.borremans@acod.be

Jean Luc Barbery

Adj.-algemeen secretaris ACOD Onderwijs Tel. 02 508 58 80 jeanluc.barbery@acod.be

Nancy Libert

Algemeen secretaris ACOD Onderwijs Tel. 02 508 58 80 nancy.libert@acod.be

Gewestelijk

Lars Van Santvoort

Provinciaal Secretaris Antwerpen-Kempen-Mechelen Tel. 0477 89 68 80 lars.vansantvoort@acod.be

Stefan Haelvoet

Provinciaal Secretaris Oost-Vlaanderen Tel. 09 269 93 40 stefan.haelvoet@acod.be

Nele Boghe

Provinciaal secretaris West-Vlaanderen Tel. 051 20 72 15 nele.boghe@acod.be

Gert Scheepmans

Provinciaal Secretaris Vlaams-Brabant Tel. 016 21 37 28 gert.scheepmans@acod.be

Yves Vannijlen

Provinciaal secretaris Limburg Tel. 011 30 09 84 yves.vannijlen@acod.be

Frédérique Dupont

Regiosecretaris Brussel Tel. 02 226 13 01 brussel.onderwijs@acod.be

Sectornieuws