Formulier vakbondspremie niet ontvangen of verloren? Wat moet je doen?

Sinds 2012 kan de personeelsdienst je niet langer een duplicaat van het formulier voor de aanvraag van je vakbondspremier bezorgen, zelfs niet wanneer het formulier is zoekgeraakt, je het nooit ontvangen hebt of het foute informatie bevat.

Vlaanderen laat het personeel uit zorg en welzijn in de steek

Nu er door de federale overheid aan het ziekenhuispersoneel een premie wordt toegekend wordt de kloof met het personeel van de Vlaamse zorg- en welzijnssectoren alsmaar groter.

Nieuwe regering: de trein is eindelijk vertrokken

Het luik over de spoorwegen in het regeerakkoord oogt op het eerste gezicht positief. Toch moeten we waakzaam blijven

“We zullen de regering De Croo beoordelen op haar verdiensten”

Laat het wel duidelijk zijn dat de ACOD waakzaam zal zijn voor alle pogingen om te privatiseren in de openbare sector.

CoViD-19-toeslag voor gezinnen die het moeilijk hadden tijdens de coronacrisis

Gezinnen die het financieel moeilijk hebben wegens een inkomensverlies door de coronacrisis, kunnen eenmalig een extra ondersteuning van 120 euro krijgen via het Groeipakket.

‘Tracking shields’ lossen personeelstekorten bij de douane niet op

In de praktijk blijken deze ‘tracking shields’ niet (optimaal) te werken, waardoor het al te schaarse personeel van de douane de taak moet overnemen.

Oprichting mobiliteitscentrale: ACOD TBM voert actie voor werkzekerheid bij De Lijn

83 chauffeurs van de belbus zullen naar alle waarschijnlijkheid wel geheroriënteerd worden naar vaste lijnen.

“Agressie tegen openbare diensten stelt de rechtstaat in vraag.”

Het moet eenieders streven zijn te kunnen blijven leven in een samenleving die gebaseerd is op solidariteit, democratische regels, wetten en gezond verstand.

Sectoren


Wijzig je adres

Klik hier om je adres te wijzigen

Wijzig je gegevens

Klik hieronder om je gegevens te wijzigen (e-mail, bankrekening, werkgever).

Activeer je account

Klik hieronder om toegang te krijgen tot je ledengegevens