Open brief: zet onze openbare woonzorgcentra niet in de uitverkoop

Wij maken ons grote zorgen over de toekomst van de Vlaamse publieke welzijnsinstellingen nu er in het Vlaams parlement plannen voorliggen om zorg verder te privatiseren en te commercialiseren

ACOD wil niet dat Defensie slachtoffer wordt van begrotingscorrectie

De militairen vragen al vele jaren terecht om een salarisverhoging. Tot nu toe zag het er ook naar uit dat die er zat aan te komen.

Spooracademie: de toekomst van de spoorwegen

Op de symbolische datum van 1 september werd de ‘Infrabel Academy’ officieel ingehuldigd. Dit belangrijk project moet de personeelsleden van Infrabel een goede opleiding in de best mogelijke omstandigheden garanderen.

“De zekerheid van pensioen is belangrijk voor de solidariteit tussen generaties”

Het is belangrijk dat er voldoende overgangsregelingen blijven bestaan en dat het ambtenarenstatuut behouden blijft. Wij willen voorts een pensioenleeftijd op 65 jaar, een oplossing voor de zware beroepen, substantiële pensioenen van minstens 1500 euro per maand en een langetermijnplan om de pensioenen betaalbaar te houden.

Uitbetaling syndicale premie 2020: wat moet je doen?

Zoals ieder jaar dient u het aanvraagformulier voor de uitbetaling van de vakbondspremie in te vullen en op te sturen. We overlopen de juiste werkwijze.

ACOD Spoor, ACV-Transcom en ETF verwelkomen ‘Connecting Europe Express’

Maandag 4 oktober is een belangrijke dag voor de Belgische spoorgemeenschap. Dan rijdt de ‘Connecting Europe Express’ door ons land.

De Lijn: akkoord cao Eindeloopbanen bereikt buiten sociale programmatie

De Lijn: akkoord cao Eindeloopbanen bereikt buiten sociale programmatie

In tijden van crisis moet de overheid de kastanjes uit het vuur halen

Van zodra er problemen opduiken, betaald moet worden of verantwoordelijkheid moet opgenomen worden, dan moet de overheid maar inspringen.

Sectoren


Wijzig je adres

Klik hier om je adres te wijzigen

Wijzig je gegevens

Klik hieronder om je gegevens te wijzigen (e-mail, bankrekening, werkgever).

Activeer je account

Klik hieronder om toegang te krijgen tot je ledengegevens