#Beu! Petitie voor een beter onderwijs.

Ben je ook de beledigingen en absurde ideeën voor het onderwijs in de pers beu? Teken hier de petitie!

Vakbonden openbare sector kondigen actieweek aan

De vakbonden van de openbare sector (FCSOD, ACOD en VSOA) houden van 6 tot en met 10 maart sensibiliserings- en protestacties. In die week wil het gemeenschappelijk vakbondsfront de openbare diensten in de kijker zetten en aantonen waarom het belangrijk is om erin te blijven investeren.

Tijd voor optimisme en perspectief bij de Belgische Spoorwegen

De Belgische spoorwegen kreunen onder de besparingsgolven van de voorbije decennia. De recent besliste investeringen zullen helaas niet voldoende zijn om naast een inhaalmanoeuvre, ook een stevige sprint te realiseren.

“Blijkbaar heeft de Vlaamse regering voldoende geld voor veredelde schooltelevisie”

De Vlaamse regering maakt vreemde keuzes in de subsidies die ze uitdelen. De VRT maakt momenteel de zwaarste besparing en ontslagronde van zijn geschiedenis mee.

ACOD solidair met VRT-personeel: "Vlaamse Regering tekent doodvonnis van de VRT"

De ACOD steunt alle acties die de ACOD-leden en -militanten bij de VRT plannen om te protesteren tegen dit besparingsplan van de VRT-directie en de Vlaamse regering.

Aanval op de pensioenregeling van ambtenaren is onrechtvaardig

Voor sommige beroepen is volgens de ACOD de mogelijkheid om vervroegd te stoppen met werken niet meer dan normaal.

De Lijn: overleg over aantrekkelijkheid beroep gaat het nieuwe jaar in

Hoewel de cao over aantrekkelijkheid beroep dezelfde werkwijze voor chauffeurs en technici omschreef, verliep dit in de praktijk heel anders.

“De openbare diensten en hun personeel krijgen de rekening gepresenteerd”

Het resultaat van de begrotingsonderhandelingen is maar een mager beestje voor de openbare sector. Vooral de federale ambtenaren komen er bekaaid vanaf.

Sectoren


Wijzig je adres

Klik hier om je adres te wijzigen

Wijzig je gegevens

Klik hieronder om je gegevens te wijzigen (e-mail, bankrekening, werkgever).

Activeer je account

Klik hieronder om toegang te krijgen tot je ledengegevens