Erratum zitdagen pensioenen: aangepaste data

De data voor de zitdagen pensioenen in Tribune 77.11 waren foutief. Hier vind je de correcte data.

Privatisering thuiszorg Oostende: vertrouwen in minister Somers volledig zoek

Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers weigert over te gaan tot de vernietiging van de beslissing van het OCMW Oostende om de thuiszorgdiensten te privatiseren en over te dragen aan de vzw i-mens.

"Het personeel van openbare diensten verdient erkenning en respect"

De nadruk in ons eisencahier ligt voornamelijk op de kwalitatieve eisen. Het gaat dan om maatregelen om de openbare diensten performanter te laten functioneren, door middel van de aanwerving van personeel, maar ook door extra financiering.

Manifestatie voor het behoud van de koopkracht en de syndicale rechten

Afspraak op 6 december in Brussel aan het Noordstation. Verzamelen vanaf 10.30u. Vertrek om 11u.

ACOD ontkent oproep tot gewelddadig verzet tegen vaccinatieplicht

De ACOD heeft vernomen dat bepaalde individuen in naam van onze vakorganisatie oproepen tot een gewelddadige manifestatie in Antwerpen

ACOD TBM verzet zich tegen decreet continuïteit van de dienstverlening

Op 15 december 2021 brachten de drie vakorganisaties in gemeenschappelijk front een verzoekschrift in tot het vernietigen van het decreet continuïteit van de dienstverlening.

“Milieubeleid verdraagt geen politiek cynisme”

Er is totaal geen energiebeleid in dit land. Het zou beter zijn om minstens een slecht energiebeleid te hebben, dan helemaal geen energiebeleid.

Sectoren


Wijzig je adres

Klik hier om je adres te wijzigen

Wijzig je gegevens

Klik hieronder om je gegevens te wijzigen (e-mail, bankrekening, werkgever).

Activeer je account

Klik hieronder om toegang te krijgen tot je ledengegevens