ACOD: de strijd voor sterke openbare diensten

Een film over 75 jaar ACOD.

Nationale staking in de Belgische gevangenissen op 12 januari 2024 vanwege 12.000 gedetineerden!

Overbevolking in Belgische gevangenissen blijft toenemen ten gevolge gebrek aan Detentiehuizen bij uitvoering korte Straffen

Spoorwegbeleid van de rails

De structuur van het spoor is reeds onwerkbaar. Iedereen ervaart dat. De slippendragers van Voka, de vakbond van de bazen, hebben een duidelijke doelstelling bij het spoor na de verkiezingen: liberaliseren, regionaliseren, privatiseren.

"De kiezer heeft altijd gelijk. Soms spijtig genoeg."

Het geeft een bijzonder wrang gevoel, wanneer je vaststelt dat mensen voor een partij stemmen waarvan ze denken dat die hun belangen zal dienen, maar die nadien beslissingen neemt die er recht tegenin gaan.

ACOD Onderwijs voert actie!

ACOD Onderwijs voert in april en mei actie tegen de algemene malaise in het onderwijs en vraagt aandacht voor meer kwaliteit, welzijn en personeel.

Besparingen bij De Lijn: tijd voor meer openbaar vervoer en minder verkeersarmoede

Op 6 januari 2024 worden de nieuwe vervoersplannen in heel Vlaanderen ingevoerd. Het resultaat: minder haltes, minder toegang tot het openbaar vervoer en bijkomende achteruitgang voor de Vlaming. ACOD TBM voert actie!

Werk aan de winkel voor enkele cao’s bij De Lijn

Er is nood aan vooruitgang voor de cao Functieclassificatie, de uitvoering van artikel 9 van de cao Sociale Programmatie en de opvolging van de cao’s Implementatie.

“We kunnen ons niet veroorloven dat op 9 juni rechts en extreemrechts versterkt uit de verkiezingen komen”

Onze sociale zekerheid staat zwaar onder druk en we moeten er alles aan doen om te zorgen dat die goed gefinancierd blijft. Het principe van solidariteit tussen alle burgers moet immers staande gehouden worden.

Sectoren


Wijzig je adres

Klik hier om je adres te wijzigen

Wijzig je gegevens

Klik hieronder om je gegevens te wijzigen (e-mail, bankrekening, werkgever).

Activeer je account

Klik hieronder om toegang te krijgen tot je ledengegevens