Gemeente Edegem staat in de uitverkoop!

 


Het gemeentebestuur van Edegem zet de hakbijl in de gemeentelijke diensten. Op 12 november maakte het de meerjarenplanning bekend voor de rest van de legislatuur. De N-VA, die de volstrekte meerderheid heeft, wil 44 procent van het personeel wegsaneren.


Heel wat diensten staan op de besparingslijst. Een overzicht.

  • Het Ecopark en de Huisvuilophaling worden medio 2020 overgedragen naar IGEAN, een intergemeentelijke samenwerking. Voor de overname van personeel is het afwachten wat de arbeidsvoorwaarden worden. De snuffelwachters voor het ophalen van de straatvuilnisbakjes blijven in eigen beheer.
  • De uitvoerende technische diensten worden gereduceerd tot 20 polyvalente klusjesmannen. ‘Planbare’ taken zoals bladblazen, straat- en groenonderhoud, sneeuwruimen... worden uitbesteed.
  • Bij de administratie is er afbouw van jobs bij de diensten onthaal, secretariaat, personeel en financiën. Het ICT-budget zakt met 100.000 euro, maar men wil wel digitaliseren...
  • De buitenschoolse kinderopvang, de ondersteuning van onthaalouders, de poetsdienst en de catering wil men allemaal overdragen aan privébedrijven of derden.
  • Edegem geeft cultuur uit handen: cultuurhuis Huis Hellemans en de evenementenhal Hangar 27 gaan naar de privé. Idem voor het gratis festival Rock Edegem dat dit jaar zijn 20ste editie kende.
  • Het schoolbusvervoer stopt op het einde van het schooljaar. De scholen krijgen een budget als alternatief.
  • De unieke bioklas in Fort 5 krijgt geen professionele ondersteuning meer, maar moet overschakelen op vrijwilligers. In de bioklas krijgen kinderen natuur- en milieueducatie. Het nieuwe gebouw ontving voor de duurzame architectuur een vermelding op de Biënnale van Venetië.
  • De logistieke ondersteuning (tafels, stoelen, tenten...) voor verenigingen wordt geschrapt.
  • Ook internationaal bespaart men: Edegem stopt de stedenband met San Jerimo in Peru.

 

Wat de gevolgen zijn voor het personeel, de inwoners en de verenigingen is nog niet duidelijk. Op vele vragen kwamen geen antwoorden. De verontwaardiging is groot en dat zorgde voor staking en actie. De ACOD diende een stakingsaanzegging in voor onbepaalde tijd.

Op 25 november uitten het personeel, de jeugdbewegingen en de verenigingen hun ongerustheid aan de gemeenteraad. Maar de les in democratie was die dag hard. Het N-VA-bestuur wilde niet ingaan op het voorstel van de oppositie om zelfs nog maar te praten over alternatieve pistes.

Op 29 november en 2 december kwam er een smalle onderhandelingsmarge, maar niet over de essentie van de zaak. Daar blijft het N-VA-bestuur halsstarrig. Het personeel besloot na een eerste evaluatie om op maandag 16 december opnieuw het werk neer te leggen. Gisterenavond werd immers het meerjarenplan aan de gemeenteraad voorgelegd en mobiliseert Edegem opnieuw.


Willy Van Den Berge
Algemeen secretaris ACOD Lokale en Regionale Besturen