Cao 2021-2022 voor bpost: wat hebben we verkregen?

 


Het gemeenschappelijk vakbondsfront diende eind september 2020 een eisenbundel in bij bpost. De bedoeling was vervolgens in oktober en november de onderhandelingen aan te vatten. De realiteit besliste er anders over. Omwille van de stormloop van de pakjes was het onmogelijk om serene cao-gesprekken op te starten. CoViD-19 en al zijn gevolgen stonden vrijwel voortdurend op de agenda.


Officieel stopt de huidige cao op 31 december 2020. Om te vermijden dat jullie nadeel zouden ondervinden, moesten er absoluut overgangsmaatregelen worden goedgekeurd. Op het ogenblik dat de teksten van deze editie van Tribune werden opgesteld, waren we nog volop bezig onze leden op de hoogte te brengen en heeft de formele stemming nog niet plaats gevonden. De eigenlijke cao 2021-2022 moet afgerond worden ten laatste op 30 juni 2021.

Onder voorbehoud van een formele goedkeuring geven we hieronder in een notendop wat we verkregen hebben:

 • bescherming tegen naakte ontslagen
 • verlenging van de huidige eindeloopbaanregeling
 • de indexeringsformule van het barema van de hulppostbodes wordt behouden
 • in tegenstelling met de eenzijdige beslissing van bpost over de DAD-dagen van 2020, hebben wij gerealiseerd dat voor 2021:
  • er voor MSO geen DAD-dagen in het eerste semester en tijdens de eindejaarperiode zullen plaatsvinden
  • dat in september 2021 een grondige evaluatie zal plaatsvinden van de DAD-dagen tijdens de zomer
  • dat bij Retail bijzondere aandacht zal geschonken worden aan de problematiek van op zaterdag werken na een DAD-dag op vrijdag
  • dat bij MSO vier DAD-dagen (16/07, 30/07, 13/08, 31/12) en bij Retail vijf DAD-dagen (19/02, 14/05, 16/08, 15/11 en 31/12) dagen vastgelegd worden
 • voor telewerk wordt een startbedrag van 1,75 euro per dag afgesproken als vergoeding voor de kosten. Verplichte telewerkers tijdens de periode van 9/11/2020 tot 31/12/2020 krijgen per dag thuiswerk eenzelfde bedrag
 • de niet-recurrente bonus is gekoppeld aan resultaten. Overeengekomen werd dat tijdens periodes van nationale lockdown tijdelijke werkloosheid, absenteïsme en andere doelstellingen worden uitgesloten
 • eindejaartoelage en dubbel vakantiegeld: periodes van tijdelijke werkloosheid tijdens de nationale lockdown worden gelijkgesteld met een effectieve arbeidsprestatie
 • het engagement wordt genomen om discussies te voeren over het volume van activiteit en tewerkstelling van de vijf sorteercentra, met als doel gepaste investeringen te doen.

 

Jean-Pierre Nyns