Overheidsbedrijven zijn van groot strategisch belang

 

Interview met ACOD-voorzitter Chris Reniers - Tribune februari 2019

 

Het nieuwe jaar was nog maar net begonnen en er ging al meteen een schok door de openbare sector: Proximus wil 1900 medewerkers ontslaan. Wat is je reactie hierop?

Chris Reniers: “De directie van Proximus gaf aan dat er 1900 mensen het bedrijf moeten verlaten en dat er ook 1250 aanwervingen gepland zijn. Dit zou nodig zijn opdat het bedrijf zich zou kunnen voorbereiden op de toekomst en de verdere digitale evolutie. Als vakbond kunnen we de motivering begrijpen, maar de manier waarop deze ingrijpende beslissing genomen wordt en de gevolgen voor het personeel zijn enorm. Niet enkel komt de dienstverlening zwaar onder druk te staan, je hakt meteen ook zwaar in op het sociale weefsel. Er is trouwens niet enkel een impact op het personeel dat het bedrijf moet verlaten – naakte ontslagen zijn immers niet uitgesloten – maar ook op de overblijvende personeelsleden. De werkdruk is in bepaalde diensten al enorm hoog en zal door het snijden in het personeelsbestand alleen maar toenemen.”

Het is toch positief dat er ook 1250 mensen worden aangeworven?

Chris Reniers: “Dat is leuk voor die mensen, maar intussen zijn er wel 1900 mensen hun job kwijt. Bovendien is het te gek voor woorden als men denkt die nieuwe personeelsleden te zullen vinden op de Belgische markt. Het gaat om IT-profielen en daarvan is er in ons land een zeer groot tekort. Aangezien Proximus nu al via outsourcing veel een beroep doet op personeel in Marokko of Indië, menen wij dat de nieuwe aanwervingen eerder daar zullen gebeuren dan bij ons. Wat overblijft, is dan een sociaal bloedbad in eigen land, iets wat toch haaks staat op de ambitie van deze federale regering wat betreft jobcreatie.”

Wat vond je van de reactie van de politiek en dan vooral van de regering?

Chris Reniers: “De politiek staat erbij en kijkt ernaar. Ik vond vooral de reactie van minister van Telecom Philippe De Backer te gek voor woorden. Hij lijkt akte te nemen van de beslissing van Proximus. Volgens hem is het niet de politiek of de regering om een telecombedrijf te leiden. Wel inderdaad, de regering doet dat inderdaad niet, daarvoor is er een directie en een raad van bestuur. In die laatste is de regering als grootste aandeelhouder trouwens vertegenwoordigd, hoewel dat blijkbaar niet kon voorkomen dat de regering hier koud gepakt werd. Ik vind het trouwens choquerend dat minister De Backer openlijk pleit voor de privatisering en verkoop van Proximus.”

Waarom is dat geen goed idee?

Chris Reniers: “Proximus is een goed werkend, welvarend en winstgevend overheidsbedrijf. Het moet in handen van de Belgische overheid blijven omdat het van groot strategisch belang is. De ACOD wil absoluut geen herhaling van het scenario van de energiesector, waar alles verkocht werd aan buitenlandse bedrijven en waardoor we nu dik in de problemen zitten voor onze energieproductie en bevoorrading.
Voor de politiek is het nooit goed. Wanneer een overheidsbedrijf succesvol is, is het een doorn in het oog van de privé omdat het marktverstorend zou zijn. Daarom moet het dan zogezegd verkocht worden. Volgens de ACOD zorgen overheidsbedrijven in cruciale sectoren er net voor dat er kan voorzien worden in een performante, correcte en efficiënte dienstverlening, die ook oog heeft voor sociale aspecten.”

Op welke oplossing hoop je voor dit dossier?

Chris Reniers: “Het kan niet zijn dat alleen het personeel het gelag zal betalen van deze ontslagronde en intussen de grote dividenden naar de regering en de andere aandeelhouders blijven vloeien. Er zal een plan op tafel moeten komen dat evenwichtig is, met zowel aandacht voor het sociale als het toekomstgerichte. Naakte ontslagen zijn voor ons hoe dan ook uit den boze. We zetten in op omscholing van het personeel en een maximale dienstverlening aan de burger.”

Is de huidige situatie bij Proximus symptomatisch voor de visie van de regering op de openbare sector?

Chris Reniers: “Het gebrek aan visie, zal je bedoelen, vooral op lange termijn! Deze ontslagen moeten er komen omdat voormalig minister van Telecom Alexander De Croo vanuit een blind liberaliserings- en privatiseringsgeloof absoluut een vierde speler op de telecommarkt wil toelaten. Onze Belgische markt is daar te klein voor – studies tonen dat aan. Op die manier maak je de concurrentie moordend en dwing je bedrijven te besparen op personeel. Ik hou mijn hart vast als de politiek van de huidige regering zich de komende jaren zou voortzetten. Waar iedereen nu al de besparingen van de voorbije jaren voelt in de werking van de openbare diensten, zou een voortzetting van deze politiek het einde kunnen betekenen van openbare diensten waar je als burger iets aan hebt.”