"We zijn zeer waakzaam voor de uitbreiding van het systeem van flexi-jobs"

 


De voorbije weken werden we opnieuw opgeschrikt door de opflakkering van het conflict in het Midden-Oosten tussen Israël en Hamas. Plaatst dat de problemen in eigen land wat in perspectief?

Chris Reniers: “In zekere zin wel, want je kan onze dagelijkse problemen moeilijk vergelijken met de gruwel de zowel de Palestijnse als Israëlische gemeenschappen nu doormaken door dit geweld. Het sleept al 75 jaar aan en niemand slaagt erin er een definitieve oplossing voor te vinden. Het Palestijnse volk wordt al decennialang onderdrukt, maar de reactie van Hamas is onaanvaardbaar en onmenselijk. Ook de tegenreactie van Israël is navenant. De burgerbevolking langs beide kanten is daardoor slachtoffer van ongeziene wreedheden en oorlogsmisdaden. Het is schrijnend en onverantwoord dat kinderen en jongeren aan deze misdaden tegen de menselijkheid worden blootgesteld en daardoor uiteindelijk geen zicht hebben op een hoopvolle en vredevolle toekomst.”


In eigen land hield presenteerde de federale regering haar beleidsverklaring met een begrotingsopmaak voor de rest van de regeerperiode. Hoe evalueer je die?

Chris Reniers: “De openbare diensten en de doorsnee werknemers worden redelijk gespaard. Wat het meest in het oog springt is de uitbreiding van het systeem van flexi-jobs - waardoor werknemers en gepensioneerden legaal belastingvrij kunnen bijverdienen - naar meer sectoren. Als er bij gepensioneerden zo veel vraag is om bij te verdienen, moet ik daar toch uit besluiten dat onze pensioenen blijkbaar te laag zijn om een comfortabel leven te leiden. Dat is toch al te gek?

Positief is dat de RSZ-bijdrage van werkgevers voor flexi-jobs verhoogd wordt van 25 naar 28 procent, maar dan vraag ik me af waarom dat ook niet kan voor gewone jobs? Het is trouwens ook een goede zaak dat dit belastingvrij bijverdienen begrensd wordt.”


Niet alleen is er op federaal vlak een uitbreiding van de mogelijkheid tot flexi-jobben, ook de Vlaamse regering breidt het systeem uit.

Chris Reniers: “Inderdaad, zelfs in de kinderopvang of het onderwijs worden flexi-jobs nu mogelijk. Als vakbond in de openbare sector zijn we toch zeer waakzaam voor deze evolutie. We moeten erop toezien dat iedereen die in de openbare sector aan de slag gaat met een flexi-job ook de passende kwalificaties heeft om die job uit te voeren. Bovendien is het noodzakelijk dat de geldende veiligheidsvoorschriften worden nageleefd, zodat er voor de gebruikers, voor de collega’s en ook voor de flexi-jobbers zelf geen onveilige situaties ontstaan op de werkvloer.”


In het onderwijs was er een grote protestactie tegen het gebrek aan financiering voor het hoger onderwijs. Wat loopt er fout?

Chris Reniers: “De gemaakte afspraken uit het verleden over de financiering worden niet nagekomen, waardoor de subsidies niet of onvoldoende doorstromen naar de instellingen voor hoger onderwijs. Het ontbreekt daardoor aan middelen en mensen om de studenten in het hoger onderwijs de opleiding te geven waar ze recht op hebben. Het personeel zit op het tandvlees. Het protest van de onderwijsvakbonden, met ACOD Onderwijs op kop, was dus meer dan terecht. Getuige daarvan ook de massale aanwezigheid van rectoren, leidinggevenden van universiteiten en hogescholen en studenten, die hun uitdrukkelijke steun uitspraken.”


Ten slotte was er nog de uitschuiver van Vooruit-voorzitter Connor Rousseau, die in nauwe schoentjes kwam door racistische uitspraken na een nachtje doorzakken.

Chris Reniers: “Je kan heel wat bedenkingen maken over zijn uitspraken, maar ook over de manier waarop pers, politie en politiek daarmee zijn omgegaan. In de komende debatten met extreemrechts zal Connor Rousseau wel zijn standpunt en dat van Vooruit goed moeten kaderen en toelichten om te voorkomen dat extreemrechts hier garen bij spint. Voorts moet er in een democratische samenleving en rechtstaat respect zijn voor privacy en het volgen van de regels van het gerechtelijk onderzoek, ook als het gaat over bekende personen. Niet alles moet zomaar in de media gegooid worden. Ten slotte moet iedereen moet lessen trekken uit dit incident. Enkel via een serene en open dialoog kunnen we maatschappelijke problemen duiden en aanpakken.”