“Op 1 mei moeten we de strijd vroeger eren en respecteren en met dezelfde overtuiging de toekomst voorbereiden”

 


Deze editie van Tribune staat in het teken van 1 Mei, maar toch verwijzen heel wat van onze sectoren ook naar 8 Mei als symbolische datum. Waarom is dat?


Chris Reniers: “Op 8 mei 1945 eindigde de Tweede Wereldoorlog, een oorlog van ongeziene proporties, wreedheid, vernietiging en onmenselijkheid. Het is belangrijk dat we die dag stilstaan bij wie zich verzette tegen dit geweld. Vaak ging het om nog zeer jonge mensen, die maar al te zeer beseften wat de gevolgen zouden zijn als aan ze aan de zijlijn bleven staan en het nazisme vrij spel gaven. Ze mogen niet vergeten worden. Daarom moeten we hen op 8 mei eren – een symbolische dag van verzet tegen oorlog, dictatuur, extreemrechts, wereldwijd geweld en tegen de aanval op onze democratische waarden. Er moet ruimte zijn voor herdenking en respect voor onze democratische waarden.”


1 Mei, het Feest van de Arbeid, is een veel bekendere symbolische datum. Waarom is die ook dit jaar belangrijk?


Chris Reniers: “We staan op nauwelijks een jaar van nieuwe federale en regionale verkiezingen en daarom moeten we deze 1 Mei al aangrijpen om duidelijk te maken hoe belangrijk de socialistische inbreng in politiek beleid is. In Vlaanderen hebben we de voorbije jaren gezien dat een regering zonder socialisten de deur openzet voor een desastreuze afbraakpolitiek. Onze Vlaamse sectoren ervaren dat dagelijks, zowel op het vlak van de rechtspositie van de personeelsleden als op het vlak van verdere pogingen tot privatisering en afbouw in sociale dossiers als gezondheidzorg, huisvesting en onderwijs. Daarom moeten we in 2024 streven naar een regeringen waarin socialisten een prominente rol spelen.”


De socialisten zitten in de federale regering en toch is het federale regeringsbeleid niet altijd rozengeur en maneschijn.


Chris Reniers: “Het moet toch gezegd dat door het tegengewicht van onder andere de socialistische ministers van Werk en Volksgezondheid de schade op sociaal en economisch vlak beperkt wordt. Als we het beleid volledig overlaten aan liberalen en andere rechtse krachten, dan breekt men op een mum van tijd een pak verworvenheden af waarvoor de socialistische beweging decennialang gevochten heeft.

Op 1 Mei herdenken we de strijd van ons streven naar en het verkrijgen van betere leef- en arbeidsomstandigheden voor de mensen, met beter onderwijs, een betere gezondheidszorg, meer evenwicht tussen werk en privéleven… Dat is altijd een socialistische strijd geweest en daar maar mogen we niet snel aan voorbijgaan. Op 1 Mei moeten we die strijd van vroeger eren en respecteren en met dezelfde overtuiging de toekomst voorbereiden.”


Intussen dreigen er opnieuw besparingswolken aan de hemel. De federale regering is aan een begrotingscontrole begonnen. Er sijpelen steeds meer onheilspellende berichten binnen over zware tekorten in de federale overheidsfinanciën. Worden de openbare diensten opnieuw het kind van de rekening?


Chris Reniers: “Wanneer men moet besparen, moet men dat op de juiste manier doen. Dat betekent niet opnieuw de overheidsadministraties kaalplukken en ook niet besparen op de kap van de werknemers en de gezinnen. Die hebben het vandaag al moeilijk genoeg. Voor ons is het erg belangrijk dat wanneer er bespaard wordt, dit gebeurt in die sectoren en bij die mensen die elke dag rijker worden en elke dag meer vermogen bijeenhalen. Als we zien dat in Nederland vakbond FNV protesteert tegen de scheefgelopen verhouding tussen de lonen van de werknemers van Delhaize en de lonen van de CEO en directie en de uitkeringen van de aandeelhouders, dan wringt daar duidelijk het schoentje. Delhaize is heus geen alleenstaand geval. Die extreme wanverhouding tussen wat enerzijds gewone werkende mensen ontvangen aan loon en anderzijds de opbrengsten voor wie van dat werk profiteert, kan deels rechtgezet worden door met de juiste besparingsmethode te komen. Het zal een flinke slok op de borrel schelen in het begrotingstekort.”