“De regeringen versterken het wantrouwen van de burgers in de politiek”

 


De cover van deze editie verwijst naar de laatste regeringsmaanden van de Vlaamse en federale regering. Verwacht je nog concrete beleidsinitiatieven?


Chris Reniers: “Hopelijk wordt er nog constructief beleidswerk geleverd, maar ik betwijfel het eerlijk gezegd. De Vlaamse regering heeft net laten weten dat haar begrotingstekort is opgelopen van 2 naar 3 miljard euro, terwijl ze al een besparings- en inkrimpingspolitiek voert bij de openbare diensten. Vermoedelijk zal ze deze dus voortzetten. Intussen krijgen prestigeprojecten voorrang op de noden en toekomstverwachtingen van de burgers en het eigen overheidspersoneel. Tekenend is dat ze zelfs te tegemoetkoming voor de kosten van studenten verpleegkunde in hun laatste stagejaar niet wil bekostigen. Voortdurend maakte en maakt de Vlaamse regering de verkeerde keuzes en dat zal er tot de verkiezingen niet op verbeteren.

Federaal gaat het er trouwens niet beter aan toe. We zien er allerlei vertoningen die het vertrouwen van de burgers in de politiek allerminst versterken. Wat te denken van een Kamercommissie Justitie die vervroegd terugkomt uit vakantie. Niet om zich te buigen over dringende maatschappelijk relevante ontwikkelingen, maar wel over de strapatsen van een minister van Justitie op zijn verjaardagsfeest? En wat te denken van cd&v-voorzitter Mehdi, die meent zich in een amusementsprogramma te moeten verkleden als drag queen om het maatschappelijk debat over gender aan te zwengelen? Dat alles doet de wenkbrauwen fronsen.”


bpost heeft een nieuwe CEO en meteen is het hommeles over zijn loon. Terecht?


Chris Reniers: “Toch wel, want men maakt opnieuw dezelfde denkfout, namelijk dat een ontiegelijk hoog loon voor de CEO het bedrijf zal redden. Het is juist het personeel dat dagelijks het beste van zichzelf geeft in de sorteercentra, bij de uitreiking van de brieven en pakjes en in de postkantoren, dat uiteindelijk het verschil maakt. Die mensen worden niet denderend betaald, hebben vaak moeilijke arbeidsomstandigheden en dreigen nu ook nog hun eindejaarspremie te mislopen. Dat geeft toch stof tot nadenken? Daarom ook is de opmerking van sp.a-parlementslid Melissa Depraetere zo relevant. Zij stelt dat als het loon van de bpost-CEO verdubbelt, het loon van het ander personeel ook moet stijgen.

De vakbonden van bpost hebben herhaald gewezen op de problemen die op korte en middellange termijn moeten opgelost worden, maar ze krijgen nauwelijks gehoor. Het is trouwens ook aan de bevoegde minister om via een regeringscommissaris strenger toe te kijken op het reilen en zeilen bij bpost. Het is al te gemakkelijk om te zeggen: ‘Wij wisten van niets.’ De regering heeft de plicht een oog te houden op de diensten en bedrijven waarvoor ze bevoegd is.”


Intussen heeft Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters een oplossing gevonden voor wat er mankt loopt bij de autokeuring: meer concurrentie door uitbesteding aan garages. Een goed idee?


Chris Reniers: “Dat is beslist geen oplossing. Voor de ACOD is het al heel lang onduidelijk waarom private bedrijven moeten instaan voor controle op de veiligheid van voertuigen en daar bovendien een winstgevend bedrijfsmodel van maken. Nu er discussie is over de objectiviteit van hun dienstverlening, zou minister Peeters ook garages die controles willen laten uitvoeren. Het is toch de wereld op z’n kop indien die tegelijk als rechter en als profiterende partij mogen optreden? Correcte autokeuringen, met oog op de veiligheid van het voertuig en een neutrale behandeling van de klant kan, volgens ons enkel via een onafhankelijke openbare dienst. Die heeft immers geen winstoogmerk en heeft enkel oog voor wat centraal staat: de veiligheid.

Dit is een zoveelste akte van onbekwaamheid van een minister die faalt in haar mobiliteitsbeleid. Bij De Lijn zijn er nog steeds te weinig middelen en mensen om het onderhoud van de voertuigen te verzorgen en alle ritten correct uit te voeren. Het bewijst het gebrek aan vooruitziendheid en de ingesteldheid van een minister voor wie mobiliteit en openbaar vervoer niet prioritair zijn. Wat anders te denken van de situatie van het leerlingenvervoer voor de vele kinderen in het buitengewoon onderwijs die dagelijks urenlang op de bus moeten zitten naar en van school? Een schande!”


We blikken al vooruit op het ACOD-congres van 2024. Dat zal extra aandacht besteden aan de problematiek van extreemrechts. Waarom is dat belangrijk?


Chris Reniers: “Extreemrechts gedachtegoed is erop gericht het sociaal weefsel van onze samenleving en democratie te ontrafelen. Het lopende proces tegen Schild & Vrienden toont aan dat we dit niet mogen negeren, zeker met de verkiezingen van volgend jaar in het vooruitzicht. We kunnen niet anders dan een tand bijsteken om dergelijke afschuwelijke ideeën openlijk tegen te gaan.”