“De ACOD zal het personeel van de openbare diensten met hand en tand verdedigen!”

 


Enkele van onze sectoren hebben bewogen weken achter de rug. Het meest in het oog sprongen de acties van de sectoren Spoor en Vlaamse Overheidsdiensten.


Chris Reniers: “In december staakte ACOD Spoor voor een tweede keer gedurende 48 uur. Het was opnieuw een geslaagde actie, na de tweedaagse staking in november en ondanks het afhaken van ACV Transcom. Er waren weer bijzonder veel stakers op post, waaruit blijkt dat de problemen die we aankaarten enorm leven bij het personeel. Het is des te opvallender omdat de staking niet ging over meer geld, koopkracht of premies voor het personeel, maar wel voor een betere dienstverlening aan de burger. ACOD Spoor heeft nu krachtig in de verf gezet dat het hoog tijd is voor een serieuze dialoog met de directie, waarbij die laatste eindelijk moet luisteren naar de verzuchtingen en opmerkingen van het spoorwegpersoneel. Zij zijn immers elke dag actief op het terrein. Zij weten waar het fout loopt en wat de oplossingen kunnen zijn.”


ACOD Overheidsdiensten riep een staking uit tegen de niet nagekomen afspraken in de onderhandelingen over het 5-sporenbeleid van de Vlaamse regering.


Chris Reniers: “Na vijf jaar onderhandelen met de vakbonden besloot de Vlaamse regering alsnog het statuut te ontmantelen – lees: af te schaffen. ACOD Overheidsdiensten heeft zich daar terecht tegen verzet, tot de laatste snik. Ook hier startte de staking met drie vakbonden, maar haakte het ACV vroegtijdig af. Toch bleek dat actie loont, want de ACOD en het VSOA zijn er alsnog in geslaagd enkele belangrijke verbeteringen te verkrijgen in het akkoord.
Ik denk dat de leden en militanten van beide sectoren een dikke pluim op hun hoed verdienen voor hun inzet en inspanning om de openbare dienstverlening te verbeteren en de onafhankelijke werking van het personeel in de openbare diensten te beschermen. Hun uiteindelijke doelstelling was steeds dat de burger er beter van zou worden.”


Sinds enkele weken worstelt de Wetstraat met het dossier over de toewijzing van het krantencontract. De beslissing is er nu, al bleek het allerminst een evidente oefening.


Chris Reniers: “De vraag is waarom het zo moeilijk moest zijn. Iedereen, van krantenuitgevers tot krantenabonnees, is vol lof over de manier waarop het bpost-personeel de kranten op een snelle en correcte manier in de bus aflevert. Uiteraard hangt daaraan een prijskaartje vast. De ervaringen met private krantenbedeling waren doorgaans negatief, al zeker indien je een eindje uit een stadscentrum woont. Aangezien bpost in de uitvoering van het krantencontract steeds een betrouwbare en uitmuntende partner was, heeft de burger er alle belang bij dat het overgrote deel van de postbedeling in haar handen blijft, wil men de kranten en tijdschriften correct en tijdig in de bus ontvangen.”


Ook bij de lokale en regionale besturen blijft het rommelen. De invoering van de nieuwe rechtspositieregeling voor het personeel en het daarbij horende ontslagdecreet begint al slachtoffers te maken.


Chris Reniers: “Het decreet is zelfs nog niet gefinaliseerd, maar we hebben al een eerste melding van een ontslag van statutaire ambtenaren. Op drie dagen tijd werden ze op straat gezet, zonder dat daarbij de vereiste procedure gevolgd werd. Uiteraard verzet ACOD LRB zich daar heftig tegen. Ambtenaren mogen geen slachtoffer worden van politieke willekeur. Het is niet omdat een ambtenaar niet past in het politieke kleurplaatje van burgemeester en schepenen, dat men deze zomaar opzij kan zetten. Het is de plicht van elke neutrale ambtenaar om op een correcte manier ervoor te zorgen dat de burger krijgt waarop hij of zij recht heeft. Transparantie en het volgen van regels zijn voorwaarden voor goed bestuur. Als dat niet langer mogelijk is, neemt de politieke willekeur het over. ACOD LRB zal alles op alles zetten om personeel dat het slachtoffer wordt van dergelijke praktijken met hand en tand te verdedigen.”


Wat verwacht je voor 2024?


Chris Reniers: “Het zal een pittig jaar worden. We hebben de politieke verkiezingen, maar sommige van onze sectoren nemen ook deel aan de sociale verkiezingen. Ik ben ervan overtuigd dat onze leden en militanten, die zich dagelijks inzetten om hun werkcollega’s en ook de burger ten dienste te staan, goed zullen scoren. Samen zullen we ons verzet tegen extreemrechts, extremismen, agressie op de werkvloer en afbouw van het statuut voortzetten. Ook onze dagelijkse strijd om de openbare diensten sterker te maken gaat door. Daarom bedank ik ieder van jullie hartelijk en wens ik jullie fijne eindejaarsfeesten toe!”