“Openbare diensten: van iedereen, voor iedereen!”

 


Op 23 juni is het de Internationale Dag van de Openbare Diensten, een gelegenheid voor de ACOD om aandacht te vragen voor de openbare diensten.


Chris Reniers: “We kunnen die dag niet onopgemerkt laten voorbijgaan en daarom delen we dag flyers uit in stations in heel Vlaanderen om de burger te herinneren aan het belang van goed werkende openbare diensten. Immers, net zoals 11 miljoen andere burgers maakt iedereen dagelijks gebruik van openbare diensten. Ze zijn van iedereen en werken voor iedereen.

Het is belangrijk om openbare diensten op een positieve manier in de kijker te zetten, zoals wij ook al deden in maart tijdens de Week van de openbare diensten, maar tegelijk moeten we protesteren tegen de besparingen waar de openbare diensten al jaar en dag onder lijden. Het personeel ziet daardoor de werkdruk toenemen en de burgers krijgen steeds minder de dienstverlening waarop ze recht hebben.”


De wrijvingen tussen de politieke partijen in de regeringen van dit land wijzen erop dat ze zich al klaarstomen voor de federale en Vlaamse verkiezingen van 2024. Wat is voor de ACOD een prioritair aandachtspunt?


Chris Reniers: “Het is belangrijk dat de politieke partijen kleur bekennen en duidelijk hun bezorgdheid laten blijken voor de problemen in de financiering en werking van vele openbare diensten.

Het kan niet dat het gebrek aan investeringen in de zorg- en rusthuissector gerecupereerd wordt via hogere facturen voor zieken en ouderen. Het kan niet langer dat ouders eindeloos moeten zoeken naar een plaats in een al overbevraagde kinderopvang en geconfronteerd worden met stijgende schoolfacturen.


Ook op andere vlakken moeten politieke partijen structurele en langetermijnvisies ontwikkelen. Het is al jaren duidelijk dat we meer ambtenaren nodig hebben voor fiscale en sociale controles, meer personeel in de zorgsector, het onderwijs, het openbaar vervoer, de veiligheidsdiensten… Dat zijn geen overbodige kosten die de overheid duurder maken, maar net uitgaven die tegemoetkomen aan de noden en wensen van de burgers. Bovendien brengen die investeringen net geld op voor de staatskas.”


Geld voor de eigen overheidsdiensten lijkt te ontbreken in de budgetten van de Vlaamse en federale regering, maar aan consultancy mag blijkbaar wel vrijelijk gespendeerd worden?


Chris Reniers: “De ACOD verwerpt het fenomeen van consultancy en de enorme bedragen die erin omgaan, hoewel de Vlaamse Regering blijkbaar zelf geen idee heeft hoeveel ze eraan uitgeeft. Het is bijzonder alarmerend dat overheidspersoneel met veel expertise wordt weggelokt door consultancybedrijven, waarna het opnieuw aan de slag gaat voor diezelfde overheid, maar wel tegen een hogere eindkost. Eigenlijk zien we hier hetzelfde gebeuren als bij de introductie van uitzendwerk in de openbare sector enkele jaren geleden. De regeringen zijn op de hoogte van dit perverse mechanisme, private bedrijven profiteren ervan en de overheden verliezen zo kennis die ze normaal gezien in eigen huis zouden hebben en houden.”


Het ABVV mobiliseert momenteel zwaar tegen de ‘Wet Van Quickenborne’. Waarom vormt die een probleem?


Chris Reniers: “Met die wet wil de minister van Justitie voorkomen dat herrieschoppers deelnemen aan ‘protestbijeenkomsten’. De wet is echter zo vaag geformuleerd dat ze de deur openzet voor een inperking van het stakingsrecht. Onder het mom van de strijd voor veiligheid en tegen vandalisme kan de wet stakingen en acties van vakbonden en middenveldgroepen zwaar hypothekeren. Wanneer je ze afzet tegen de mensenrechten, de syndicale vrijheden en het sociaal overleg in ons land, is een dergelijke wet een aanfluiting van onze democratische waarden. Ik begrijp ook niet dat linkse en progressieve partijen dit ondersteunen, want ze moeten toch beseffen dat dit koren op de molen van extreemrechts is?

Wanneer mensen geconfronteerd worden met bijvoorbeeld plotse ontslagen, zware herstructureringen of slachtoffer zijn van onrechtvaardigheid en daartegen willen protesteren, moeten ze uiteraard dat recht hebben. Het mag hen niet ontzegd worden. Uiteraard moet het gaan om vredelievend protest, maar burgers die protesteren bij voorbaat wegzetten als misdadigers, is onaanvaardbaar!”