“Gary Lineker verdient geen rode kaart”

 


Van 6 tot 10 maart organiseerde de ACOD met de andere vakbonden een actieweek in de openbare sector. Op 10 maart sloot de ACOD die af met een saking. Hoe is die verlopen?


Chris Reniers: “Die was erg succesvol. De sfeerbeelden op de sectorale pagina’s van deze editie van Tribune en op onze Instagrampagina tonen het enthousiasme en de inzet van onze militanten en leden om op te komen voor zeer terechte eisen. We willen ernstig sociaal overleg om tot duurzame oplossingen te komen voor de problemen waarmee openbare diensten en hun personeel af te rekenen hebben in hun werking. Er is nood aan meer structurele middelen en personeel zodat openbare diensten hun taak op een correcte manier kunnen vervullen. Er moet een einde komen aan de outsourcing van openbare dienstverlening aan de privé, omdat dit duurder en minder efficiënt is voor de burger. We willen ook een correcte verloning met ruimte voor loonsverhoging voor alle personeelsleden in de openbare sector. Er moet een einde komen aan de aanvallen op de pensioenen van de openbare sector. Ten slotte, en zeker niet onbelangrijk: onze leden en militanten eisen performante, betaalbare en toegankelijke openbare diensten die de burgers de dienstverlening geven waar ze recht op hebben.”


Tijdens de actieweek was er ook aandacht voor een specifiek probleem dat steeds meer opduikt in vele openbare diensten: agressie ten aanzien van het personeel.


Chris Reniers: “Treinbegeleiders, brandweerlui, hulpverleners, cipiers, politieagenten, buschauffeurs, zorgpersoneel, leerkrachten, OCMW-medewerkers, kinderbegeleiders, loketbedienden en vele andere personeelsleden in openbare diensten krijgen hoe langer hoe meer af te rekenen met verbaal en fysiek agressief gedrag van burgers die hun frustraties op hen willen uitwerken. Ze verdienen een dergelijk onheuse behandeling niet. De ACOD vraagt dat de overheid meer inspanningen doet om agressie tegen het personeel in de openbare diensten te voorkomen en te bestraffen. Dit kan via campagnes waarin opgeroepen wordt om meer respect te tonen en agressief gedrag te stoppen. Voorts is er ook nood aan een duidelijk kader voor een snelle en strenge bestraffing van agressie ten aanzien van personeel in openbare diensten. Bovendien roept de ACOD de overheid ook op om voldoende te investeren. Immers, een veilige infrastructuur verbetert het algemeen veiligheidsgevoel van de burger en het personeel en meer personeel verbetert de dienstverlening aan de burger en kan zo helpen om agressief gedrag te voorkomen. Om onze actie tegen agressie in de openbare diensten zichtbaarheid te geven, verspreidde de ACOD onder haar leden en militanten badges die ze kunnen opspelden, met daarop de boodschap ‘Onze medewerkers verdienen respect! #stopagressie’. Je ziet het voorbeeld ervan op onze cover. Op die manier willen we de burger laten nadenken over de manier waarop die omgaat met het personeel van de openbare diensten.”


Net na de actieweek kwam het verontrustende nieuws uit de retailsector: Delhaize zet alle eigen winkels in het uitstalraam met de bedoeling ze te verzelfstandigen. Wat vind je daarvan?


Chris Reniers: “Het is niet voor het eerst dat dit gebeurt. Ook bij Carrefour werd de afgelopen maanden een dergelijke operatie doorgevoerd. Het is bijzonder storend dat bedrijven, multinationals en investeerders eeuwigdurend streven naar meer winst, maar daarbij geen rekening houden met de gevolgen voor het personeel dat hen decennialang groeiende marges en miljarden winst heeft opgeleverd. Ceo’s en aandeelhouders rapen zo zakken geld bijeen, maar het personeel blijft achter met lege handen. Om het met de woorden van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne te zeggen: ‘Personeel, mensen, zijn geen koopwaar die je brutaal aan de kant kan schuiven al naargelang het je uitkomt.’”


In Groot-Brittannië was er opschudding over een politiek geïnspireerde tweet van Gary Lineker over het migratiebeleid van de Britse regering. Hij werd door de BBC even op non-actief geplaatst als voetbalcommentator. Een overdreven beslissing?


Chris Reniers: “Gary Lineker was niet enkel een begenadigd voetballer, hij is ook een begenadigd voetbalcommentator en bewijst zich nu – en overigens niet voor het eerst – als begenadigd mens. In één tweet vatte hij het meedogenloze asielbeleid en discours van de Britse regering samen en hield zo de natie, en bij uitbreiding de hele wereld en ook ons eigen land een spiegel voor. Ook bij ons loopt er immers wel een en ander mank op het vlak van behandeling van migranten. Hopelijk geeft Lineker zo ook bepaalde politici en andere haatpredikers stof tot nadenken.”