Vakbonden federaal openbaar ambt bevestigen aan Minister De Sutter hun bereidheid om een sectoraal akkoord te sluiten

 


Het ACOD, ACV en VSOA bevestigden vandaag in gemeenschappelijk vakbondsfront aan Minister De Sutter dat zij bereid zijn om een sectoraal akkoord te sluiten voor het Federaal openbaar ambt.


Tot op heden blijft de vraag hoeveel budget dat de regering hiervoor ter beschikking stelt, onbeantwoord. De begrotingscontrole van half maart 2022 moest op deze vraag uitsluitsel geven.

Minister De Sutter beloofde het gevraagde budget ten volle te zullen verdedigen binnen de regering. Zij noemde het zelfs een breekpunt binnen de regering als het federale openbaar ambt niet dezelfde voordelen zou krijgen als deze die aan andere federale sectoren zouden worden toegekend.

Concreet moet er onder andere nog verder onderhandeld worden over volgende geldelijke eisen:

  • Een herwaardering van de weddeschalen. De laatste verhogingen dateren van de Copernicushervormingen, bijna 20 jaar geleden.
  • Een volwaardige 13de maand. Reeds meer dan 10 jaar terug werden hierover politieke beloftes gedaan die echter nooit werden gerealiseerd.

 

Vooraleer een akkoord af te sluiten over de concrete invulling van al deze elementen vraagt het gemeenschappelijk vakbondsfront ACOD - ACV - VSOA dat de regering garanties geeft over het beschikbare budget. Zonder deze garanties is het voor het gemeenschappelijk vakbondsfront ACOD - ACV - VSOA niet mogelijk om de besprekingen over de inhoud van dit sectoraal akkoord voort te zetten.

 

Voor ACOD, ACV Openbare diensten en VSOA Openbare Sector
Gino Hoppe, Johan Lippens en Stefaan Slaghmuylder