Ultiem overleg tussen vakbonden en Vlaamse regering over sectoraal akkoord draait uit op een sisser

 


“Nog nooit hebben wij zo’n gebrek aan respect voor het syndicaal overleg gezien”

Op 25 april zaten de vakorganisaties en vertegenwoordigers van de Vlaamse regering samen om de eerste afspraken te maken over het onderhandelen van het sectoraal akkoord voor het personeel van de Vlaamse overheid. Dit was de ideale gelegenheid om de vertrouwensbreuk te herstellen. Tot grote consternatie van de vakbonden werden afspraken uit het verleden resoluut naast zich neergelegd en meldden de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering dat het voorzien van budget voor sectorale akkoorden niet nodig is.


In plaats van het vertrouwen te herstellen, wordt het wantrouwen in deze regering alsmaar groter. Voor de vakbonden is de maat vol! De manier waarop deze regering sociaal overleg voert, tart alle verbeelding én getuigt van een totaal gebrek aan respect voor alle personeelsleden van de Vlaamse overheid.

Deze Vlaamse Regering wil koste wat kost, het statuut van de Vlaamse ambtenaar uithollen. Zogenaamd onder het mom van “besparingen”. Van een besparingsoperatie zien wij echter weinig terug: er wordt wel massaal bespaard op het aantal ‘koppen’ en het aantal werkplekken, maar tegelijk worden dure consultants én interimarbeiders bij de vleet ingehuurd, personeelsleden krijgen steeds meer en meer opdrachten en moeten kwaliteitsvolle dienstverlening garanderen, maar dit met steeds minder volk, … Alle argumenten van de vakbonden worden categoriek van tafel geveegd.  Gaan we niet akkoord, dan wordt daar akte van genomen, maar toch gaat deze Vlaamse Regering gewoon door. Het consensusdenken wordt hiermee volledig overboord gegooid.  Trop, c’est trop!

Het is ook met deze boodschap dat wij op donderdag 5 mei het startschot geven van onze campagne om de overheid ervan te overtuigen dat sociale dialoog enkel mogelijk is indien er op een respectvolle manier wordt omgegaan met het personeel en hun vertegenwoordigers. Wij zeggen nee tegen de koppenbesparingen, nee tegen de dure uitbestedingen, nee tegen het afbouwen van onze rechten en vooral nee tegen deze manier van samenwerken.

Onze motie van wantrouwen was gericht tegen minister Somers en de Vlaamse Regering. We staan hierin niet alleen, ook onze collega’s van de diensten van lokale en regionale besturen botsen op dezelfde problemen. Als er nog twijfels waren of minister Somers en zijn kompanen eventueel vertrouwen verdienden, dan zijn deze nu weggenomen.

 

Jan Van Wesemael – algemeen secretaris ACOD Overheidsdiensten
Chris Moortgat - algemeen secretaris ACOD Overheidsdiensten
Ilse Remy-  coördinator Vlaams Team ACV openbare diensten
Gerda De Norre - VSOA Voorzitter Vlaamse Overheid