Statutaire tewerkstelling garandeert kwaliteitsvolle dienstverlening bij de Belgische spoorwegen

 


Het wetsvoorstel van N-VA om het statuut af te schaffen bij de Belgische spoorwegen en enkel nog op contractuele basis aan te werven, is een blijk van een oerconservatieve kramp. Het gebruik van statistieken met betrekking tot tuchtdossiers om dit door te voeren, is dan weer een blijk van weinig argumentatievermogen.


Dat de N-VA dit wetsvoorstel lanceert is niet onverwacht en ook begrijpelijk. De partij is immers de spreekbuis van werkgevers die het niet zou nauw nemen met werkzekerheid en goede arbeidsvoorwaarden. Het wetsvoorstel getuigt dan ook van weinig voeling met de Belgische spoorwegen.

De spoorwegen zijn een sector met zeer specifieke personeelsnoden. Ervaring en een personeelsvisie op lange termijn staan centraal. Bovendien is de opleiding voor nieuw personeel zeer specifiek en vraagt die veel investeringen van het bedrijf en de werknemers. Spoorwegkunde wordt tot op heden nog niet gedoceerd aan de universiteit.

Daarom ook wordt het operationeel personeel statutair aangeworven. Het is een incentive om zich sterk te verbinden met het bedrijf, vaak voor het volledige beroepsleven. Het spoorwegmanagement is zich daar trouwens zeer bewust van. Er is nergens zoveel ‘change management’ als bij het spoor, zowel organisatorisch als technisch. De voortdurende technische evoluties vragen de nodige ervaring en betrokkenheid van de werknemers.

Het is dan ook markteconomisch logisch dat dergelijk opgeleid en ervaren personeel zich bindt aan het bedrijf met de zekerheden van een statuut. Dat biedt voordelen wat betreft sociale voordelen en loonzekerheid (baremieke verloning). Gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt en de concurrentiestrijd tussen bedrijven voor bepaalde profielen, kan het statuut een belangrijk argument zijn om voor de Belgische spoorwegen te kiezen als werkgever.

Dat het statuut het moeilijk zou maken om personeel dat de regels overtreedt te ontslaan is onjuist. Er bestaat immers een – nog recent verstrengd – tuchtstatuut, dat correct ingrijpt wanneer nodig.

ACOD Spoor roept de politici op om te investeren in de Belgische spoorwegen als een duurzaam en voor iedereen toegankelijk vervoersmiddel. De Belgische spoorwegen hebben bewezen hoe belangrijk ze zijn geweest om het land economisch en sociaal draaiend te houden in volle pandemie.

 

Ludo Sempels