Spoorvakbonden kondigen 96-urenstaking aan 

 


Het Gemeenschappelijk vakbondsfront van het spoorwegpersoneel dient een stakingsaanzegging van in totaal 96 uur in: 
- 48 uur van dinsdag 7 november 2023 om 22.00 uur tot donderdag 9 november 2023, 22u. 
- 48 uur van dinsdag 5 december 2023 om 22.00 uur tot donderdag 7 december 2023, 22 u. 


De voorbije weken werden we geconfronteerd met eenzijdige beslissingen in het kader van interne reorganisaties bij de Belgische spoorwegen, hierbij werden de elementaire principes van het sociaal overleg niet gerespecteerd. 

Het Gemeenschappelijk vakbondsfront is echter blijven aandringen op het behoud van werkgelegenheid en statutaire aanwervingen. Het heeft zich verzet tegen alle initiatieven die uitsluitend gericht zijn op het verhogen van de productiviteit van het spoorwegpersoneel en heeft geprotesteerd tegen de geplande personeelsinkrimpingen. 

Vandaag meent het Gemeenschappelijk vakbondsfront dat bepaalde grenzen zijn overschreden en het eist: 
- De stopzetting van de productiviteitsverhoging ten nadele van het spoorwegpersoneel: er zijn andere manieren mogelijk. 
- De stopzetting van reorganisaties die niet stroken met de realiteit op het terrein en geen toegevoegde waarde hebben op operationeel vlak of voor het goed functioneren van de openbare dienst. 
- De opschorting van het contractueel maken van statutaire jobs. 
- Statutaire aanwervingen die essentieel zijn om de toekomst te verzekeren en de huidige situatie te stabiliseren, ter versterking van de openbare dienst. 
- Respect voor de sociale dialoog, zodat de stem van het spoorwegpersoneel wordt gehoord. 

Op de laatste verzoeningsvergadering, 24 oktober 2023, heeft het Gemeenschappelijk vakbondsfront vastgesteld dat er geen enkel positieve boodschap of creatieve oplossing werd aangereikt om de bezorgdheden van het spoorwegpersoneel weg te werken en de kwaliteit van de openbare dienstverlening voor onze reizigers te verbeteren. 

Onder deze omstandigheden heeft het Gemeenschappelijk vakbondsfront besloten het actieplan uit te voeren.