Sociaal akkoord bij de Belgische Spoorwegen

 


Na verscheidene weken van onderhandelingen heeft het Gemeenschappelijk Vakbondsfront en de Directie van de Belgische Spoorwegen tijdens de vergadering van het Sturingscomité op 22 maart 2023 een sociaal akkoord bereikt voor 2023-2024.


Het laatste sociaal akkoord dateert van 2016. Men moet zelfs teruggaan tot 2008 om een sociaal protocolakkoord te vinden met een financiële herwaardering.
Dit akkoord betreft verschillende punten:

  • De aanwervingen worden in een gestaag tempo voortgezet. Er wordt voorrang gegeven aan het operationeel personeel;
  • Er zullen maatregelen worden genomen voor het welzijn van het personeel, met name wat betreft opleiding, het anti-agressiebeleid en het voorkomen van burn-out;
  • De hospitalisatieverzekering wordt in het statuut opgenomen;
  • De netto koopkracht wordt verhoogd door in 2023 en 2024 een eco-cheque toe te kennen, en de maaltijdcheques zullen geleidelijk worden verhoogd op 1 juli 2023 en opnieuw op 1 januari 2024.

 

We zijn gematigd positief: dit akkoord is een stap in de goede richting, maar komt niet volledig tegemoet aan alle zorgen van het terrein, met name op het gebied van arbeidsomstandigheden en welzijn van het personeel.

Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront blijft dan ook waakzaam en zal de concrete uitvoering van de geplande maatregelen op de voet volgen.  

 

Günther Blauwens - Vlaamse voorzitter ACOD Spoor