Minder Vlaams overheidspersoneel zet de deur wagenwijd open voor duurdere uitbestedingen, consultancy en interimarbeid


ACOD Overheidsdiensten is furieus over de vrolijke aankondiging van minister Somers en de Vlaamse regering dat ze trots zijn op de personeelsafvloeiingen die de Vlaamse regering oplegt aan de Vlaamse entiteiten, departementen en agentschappen. "Minister Somers klopt zich onterecht op de borst. “Hij moest zich schamen" zeggen Chris Moortgat en Jan Van Wesemael, algemeen secretarissen van ACOD Overheidsdiensten.

De NV ‘Afbraak-Afbouw’ en co


“Deze Vlaamse regering is de NV ‘Afbraak-Afbouw’”, stelt Chris Moortgat. “De schrapping van 1.440 jobs bij de Vlaamse overheidsdiensten en het knippen in de werkingsmiddelen treffen de Vlaamse overheidsdiensten zwaar. Dat geldt zowel voor het personeel, als voor de dienstverlening aan de bevolking. Dit moet stoppen!”

“Het Vlaams overheidspersoneel heeft in deze coronatijden bewezen dat het volledig paraat staat om de dienstverlening aan de bevolking blijvend te garanderen. Ze deden het uiterste om de dienstverlening te blijven verzorgen, zelfs van thuis uit en zelfs zonder een thuiswerkvergoeding”, voegt Jan Van Wesemael toe.

ACOD Overheidsdiensten gaat niet akkoord met de kaalslag bij de Vlaamse overheid. Die komt boven op de besparing van 2.000 personeelsleden door de vorige Vlaamse regering. Chris Moortgat: “Het water staat het personeel echt aan de lippen. De werkdruk en werkstress zijn de afgelopen jaren fors gestegen en ook burn-outs zitten in stijgende lijn. Dit is niet meer houdbaar.”


Hypocrisie ten top 


Chris Moortgat en Jan Van Wesemael noemen het beleid van minister Somers hypocriet. “De Vlaamse regering heeft de mond vol van besparen, maar laat wel toe vele tientallen miljoenen euro uit te besteden aan de privésector, aan dure consultancy en interimarbeid. Vele Vlaamse entiteiten worden dus gedwongen om de personeelsafvloei op te vangen langs een achterdeurtje in hun budget.”

Jan Van Wesemael is duidelijk: “Dit is een louter ideologische en politieke keuze om de overheid af te bouwen en de vriendjes van de privésector te versterken. Daar mag het Vlaams belastinggeld blijkbaar wel naartoe gaan".

Chris Moortgat vervolgt: “Deze uitbestedingen, outsourcing en consultancy zijn niet altijd beter of kwalitatiever. Wat de Vlaamse regering bespaart aan overheidspersoneel wordt dubbel en dik gecompenseerd door deze ideologische trucjes. Er zijn ook vehikels zoals het duurdere 'Vlaanderen Connect' dat met andere arbeidsvoorwaarden en hogere lonen personeel aantrekt dat geen overheidspersoneel is en niet valt onder het Vlaams personeelsstatuut.”


Een regelrechte schande


Deze slecht getimede aankondiging en de uitspraken van minister Somers en de Vlaamse regering zijn een regelrechte schande. Juist op het moment dat de minister en de Vlaamse regering voor een zware onderhandeling staan met de personeelsvakbonden rond de afbouw van personeelsstatuut en de loon- en arbeidsvoorwaarden van het personeel gaat men nu olie op het vuur gooien met deze euforische aankondiging. Dit valt zeer zwaar bij het personeel en de vakbonden.

ACOD Overheidsdiensten zal haar achterban raadplegen en zich samen met de andere vakbonden beraden over een gepaste reactie.


Flyer OVHD - Besparingen Dure uitbestedingen consultancy interim b - Vlov- A4.pdf