Itinera Institute vindt besparen op ambtenaren de beste oplossing om de economie te redden

 


De coronacrisis is nog volop gaande en het personeel van de openbare diensten bewijst elk dag opnieuw dat ze zichzelf overtreffen door de essentiële openbare dienstverlening van ons land te blijven verzekeren, ondanks moeilijke werkomstandigheden. Dit verhindert professor Jean Hindriks, stichtend lid van het Itinera Institute, echter niet om diezelfde personeelsleden stevig aan te pakken in een interview in de krant Sudinfo (7 mei 2020). ACOD AMiO vindt zijn uitspraken schokkend.


Volgens Hindriks zijn de ambtenaren ”het minst van al getroffen door de crisis”, liggen hun pensioenen te hoog en laat hij uitschijnen dat ook hun lonen te hoog zijn. Dit is de typische desinformatie die verspreid wordt door deze rechtse denktank. Het is bovendien volkomen onfatsoenlijk in deze crisisperiode. Ingrijpen in deze uitgaven is volgens Hindriks dé oplossing om de economie te redden en groeiende overheidsschuld tegen te gaan.

Eens te meer stellen we vast dat de oplossingen om de overheidsschuld te verkleinen de alle werknemers hard raken en weinig creatief zijn. Zo spreekt Hindriks ook van een indexsprong en de afschaffing van het vakantiegeld. Over rechtvaardigere fiscaliteit of een belasting op de beursinkomens rept hij geen woord.

ACOD AMiO verzet zich tegen deze partijdige en gestuurde analyses. We aanvaarden niet dat ambtenaren worden afgebroken, terwijl ze zich dag na dag inspannen om ons land recht te houden.

 

Gino Hoppe - algemeen secretaris ACOD Overheidsdiensten
Kurt Sissau - federaal secretaris ACOD AMiO