Emergency Response Team politie Antwerpen: zijn we op weg naar een zwaarbewapende, gemaskerde politie?

 


De voorstelling van het Emergency Response Team van de lokale politie Antwerpen gaf aanleiding tot flink wat discussie op de sociale media. Enerzijds is er de vrees voor het gebruik van zware wapens op een motor in een drukke stad, anderzijds wordt er gewezen op het tekortschieten van de federale politie, wat dergelijke initiatieven van lokale politiezones verklaart. ACOD LRB pleit voor een gemengde aanpak: een goed uitgeruste en alerte politie die ook het persoonlijk contact met de burger niet verwaarsloost.


Grote middelen, grote risico’s

In Het Laatste nieuws lezen we "Met machinegeweer op de motor: politie Antwerpen stelt zwaarbewapend interventieteam voor". Deze titel suggereert dat Antwerpen de nadruk wil leggen op een zwaarbewapende politie die vooral klaar wil zijn om te reageren op zwaar geweld. De foto's in de media tonen een politie zoals we ze nog niet kennen, in een grijs-zwart uniform dat we niet kennen, met bewapening die we niet kennen. Dat doet vragen rijzen. Voor alle duidelijkheid, het machinegeweer B&T .300 vuurt niet automatisch, maar schot per schot. Maar er wordt wel met oorlogsmunitie geschoten.

Als je weet dat tijdens de trainingen met de motoren een collega zwaargewond is geraakt, maakt ACOD LRB zich zorgen over de veiligheid van deze mensen. Met de motor rijden bij slecht weer gaat gepaard met bijkomende risico's. Als je dan tussen een mensenmassa moet slalommen, dan is dat vragen om problemen. ACOD LRB twijfelt niet aan de intenties van deze teams, ze zijn goed getraind en willen hun job doen. Ze willen naar het gevaar rijden om ons te beschermen. Dat waarderen we. Maar als je het kostenplaatje bekijkt toont het wel aan dat het beleid voornamelijk wil inzetten op de harde lijn. Zeker als je weet dat op hetzelfde moment 100 plaatsen geschrapt worden in het onthaal.

Er zijn verschillende procedures voorgesteld, de meest extreme procedure is dat de bijrijder zijn machinegeweer gebruikt terwijl ze nog op de motor rijden. Als dat gebeurt in een drukbevolkte winkelstraat kunnen we alleen maar hopen dat alles goed zal aflopen. De vraag is dus of deze inzet voor meer of minder veiligheid zal zorgen.


Afspraak maken voor een aangifte bij de politie?

Op hetzelfde moment laat de lokale politie in Antwerpen ook weten dat er meer mensen komen in de wijkwerking. Je zou zo kunnen denken dat er zo toch een evenwicht bewaard wordt. Het tegendeel is waar. Die plaatsen komen uit de 100 plaatsen onthaal die geschrapt worden en dienen om de taken die van het onthaal naar de wijkwerking gaan op te vangen. Het resultaat: op het kantoor op de Noorderlaan na, gaan alle deuren van de politiekantoren op slot. Burgers zijn er niet meer welkom, tenzij ze een afspraak hebben gemaakt. Of je nu in Hoboken of Wilrijk woont of in Ekeren, Deurne, binnen de Ring of Linkeroever. Iedereen die geen afspraak heeft moet naar de Noorderlaan om een politiekantoor te vinden waar je zonder afspraak terecht kan.

Er zijn natuurlijk de mensen van de interventie die met hun combi met mobile office naar je toe komen bij dringende zaken. Maar voor wie geen dringende zaken te melden heeft komt er weer een grote drempel bij om contact te nemen met de politie. Niet iedereen heeft even vlot toegang tot internet. Als je weet dat steeds meer mensen in armoede geraken en beperkte toegang hebben tot gas en elektriciteit, dan is het duidelijk voor wie het moeilijker zal worden om de politie te contacteren. Het beleid maakt zo duidelijk op welk deel van de bevolking het zich richt en wie afvalt.


De politie is meer dan enkel robocops

Dat we een politie hebben die kan reageren op zwaar geweld is op zich een goede zaak. Maar ACOD LRB zou graag zien dat de nabijheid en bereikbaarheid ook eens in de aandacht komen. Het belang van het werk van wijkagenten en wijkteams wordt onderschat in de strijd tegen terrorisme en zwaar geweld. ACOD LRB hoopt dat we ze nog vaak gaan zien in de wijk. Want op het kantoor zal je ze niet meer tegen komen. Die deuren gaan immer dicht als het Antwerpse bestuur zijn plannen uitvoert.


Luc Breugelmans
Vast afgevaardigde ACOD LRB Politie