Einde van het gemeenschappelijk personeelsbeleid bij de lokale besturen

 


VVSG niet ten dienste van de lokale besturen


De voorbije maanden werd onderhandeld over een nieuw rechtspositiebesluit voor de personeelsleden van de lokale en provinciale besturen en een ontslagdecreet voor statutairen uit de lokale sector. Daarbij werd een consensus bereikt over het rechtspositiebesluit. Dat compromis bood een evenwichtig alternatief voor het nihilistisch ontwerp van de Vlaamse Regering, maar dat was buiten de Raad van Bestuur van VVSG gerekend: die heeft het compromis verworpen.

 

Willy Van Den Berge, federaal secretaris ACOD LRB: “De Raad van Bestuur van VVSG heeft de eigen onderhandelaars teruggefloten en het unanieme compromis van alle sociale partners naar de vuilbak verwezen.”

 

Christoph Vandenbulcke, nationaal secretaris ACV Openbare Diensten: “De Raad van Bestuur van VVSG dient daarmee de belangen van de lokale besturen niet, maar volgt slaafs de Vlaamse Regering. Dat betekent het einde van een gemeenschappelijk personeelsbeleid.”

 

Behalve de vakorganisaties geeft enkel de werkgeversorganisatie voor de provincies, de VVP, een negatief advies over deze rechtspositieregeling.

Over het ontslagdecreet kunnen we kort zijn: het ontslag mogelijk maken van statutairen om gelijk welke reden en de arbeidsrechtbanken bevoegd maken doorstaat een juridische toetsing niet. De achterliggende agenda van verregaande privatiseringen en uitbestedingen of andere reorganisaties verwerpen we fundamenteel. We zien hierin de natte droom van sommige politici om bijvoorbeeld de provinciebesturen te ontmantelen.

Ook hier laat VVSG zich op sleeptouw nemen door de ideologische agenda van de Vlaamse Regering. Lokale besturen worden opgeofferd op het speelterrein van een conservatief, neoliberaal en onafhankelijk Vlaanderen. Wetenschappelijke en juridische inbreng wordt aan de kant geschoven. Onze sector dient als test in hoever de regering bevoegdheden kan oprekken.

 

Christel Demerlier, voorzitter VSOA-lrb regio Vlaanderen: “VVSG werpt zich niet op als de behoeder van de sector van de lokale besturen, maar doet enkel dienst als marionet voor de verwoestende ideeën van de Vlaamse Regering.”

 

De mogelijke gevolgen van deze wijzigingen zijn duidelijk en pervers. Politieke willekeur wordt gestimuleerd en niet enkel wat betreft het ontslag van personeelsleden, maar ook door het uitkleden van het bestuurlijk toezicht. Arbeidsvoorwaarden worden niet meer gemeenschappelijk bepaald, vaste salarisschalen bestaan niet meer. Besturen worden in concurrentie geplaatst met elkaar en schaalvoordelen van een gemeenschappelijk beleid worden genegeerd. We gaan dertig jaar terug in de tijd, naar de periode vóór de krachtlijnen Kelchtermans.

Personeelsleden worden afhankelijk van de intenties van de toevallige politieke meerderheid van elk lokaal bestuur per legislatuur. In gemeenschappelijk vakbondsfront willen we u vragen om u te verzetten tegen de door de Vlaamse Regering doorgeduwde afbraak van het kaderbesluit rechtspositieregeling. Dit is niet alleen in het belang van de personeelsleden, maar zeker ook in het belang van de hele sector en van de goede werking van de lokale besturen ten dienste van de burgers.

Op dinsdag 22 november 2022 zal het gemeenschappelijk vakbondsfront verzamelen aan de poorten van het P + O congres (met als thema - Het lokaal bestuur als aantrekkelijke werkgever), BluePoint, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem vanaf 9u00.

 

Meer info?

Ÿ Christoph Vandenbulcke, nationaal secretaris ACV Openbare Diensten 

Ÿ Willy Van Den Berge, federaal secretaris ACOD LRB 

Ÿ Christel Demerlier, voorzitter VSOA-lrb regio Vlaanderen