Covid-19: de ACOD eist aangepaste maatregelen voor de politie

 


“ACOD LRB eist de juiste beschermingsmiddelen voor het politiepersoneel, maar we doen dit zonder stakingsaanzegging”, zegt Luc Breugelmans, vast afgevaardigde politie van ACOD LRB. “In deze kritieke periode willen we constructief en positief samenwerken met de vertegenwoordigers van de overheid om bijkomende en onnodige sociale spanningen te vermijden. Een stakingsaanzegging lijkt ons daarom momenteel niet de beste keuze.”


ACOD LRB neemt actief deel aan de verschillende vergaderingen van het hoger overlegcomité van de politiediensten om de maatregelen te onderzoeken die op het niveau van de geïntegreerde politie (lokale politie en federale politie) moeten worden uitgevoerd. De conclusies zijn volgens Breugelmans duidelijk.

“We eisen passende preventiemaatregelen voor de eerstelijnsdiensten. Tegelijk zijn we ons ook bewust van de realiteit in de hospitalen, de woonzorgcentra en de thuisverpleging. Vergeet echter niet dat Interpol een internationale richtlijn heeft gepubliceerd voor de ordediensten die de wet moeten doen naleven. We hebben allemaal beschermingsmiddelen nodig en die zijn er niet. De federale overheid heeft zijn overheidsdiensten in de steek heeft gelaten door niet te voorzien in de nodige reserves.”

ACOD LRB vraagt niet dat de middelen die de gezondheidssector nodig heeft naar de politie gaan. Breugelmans: “We eisen de garantie van een adequate bescherming van alle politiepersoneel en dat met de door de regering voorgestelde middelen op basis van de adviezen van de experten aangeduid door de nationale veiligheidsraad. We stellen nu vast dat vele zones eigen beperkingen opleggen in het gebruik van de middelen.”

ACOD LRB blijft haar acties verderzetten om een maximale bescherming te bekomen voor alle politiemensen op het terrein.

 

Luc Breugelmans
Vast Afgevaardigde politie ACOD LRB