Brand Kortrijk: besparingen op brandweer brengen mensen in gevaar

 


Vanmorgen brak een brand uit in Kortrijk, waarbij een man het leven liet. Deze brand is nog maar eens het bewijs van het wanbeleid van de zoneraad en de zone Fluvia. Door de minimale personeelsbezetting kon de brandweerzone niet onmiddellijk een binnenaanval uitvoeren. Hiervoor zijn immers 6 brandweerlieden noodzakelijk en de zone Fluvia had er slechts 4 ter beschikking. De onveilige besparingen die de regering en de zoneraden doorvoeren, blijven dus niet zonder gevolgen.


ACOD LRB klaagt al jaren de besparingen bij het brandweerpersoneel aan. Het chronisch tekort aan beroepsbrandweerlui en vrijwilligers brengt de veiligheid van zowel het brandweerpersoneel als de burgers in gevaar, en dit in het bijzonder in de hulpverleningszone Fluvia.

Meermaals voerde ACOD LRB daartegen actie. De hulpverleningszone Fluvia kan immers niet meer voldoen aan het koninklijk besluit van de minimale middelen - de minimumnorm die noodzakelijk is om op een veilige, adequate en kwaliteitsvolle manier op te treden (KB 10 november 2012). Dit zegt niet alleen ACOD LRB, maar wordt ook bevestigd door een vernietigend rapport van de brandweerinspectie.

Het weinige personeel dat instaat voor de dienstverlening (slechts de helft van de volgens het KB noodzakelijke personeel) kan en mag deze situatie niet blijven slikken. De veiligheid van de burgers (en van het brandweerpersoneel) moet dringend gegarandeerd worden.

Wanneer gaan onze verantwoordelijken terug de veiligheid van de bevolking op de eerste plaats stellen, in plaats van in te zetten op besparingen?


Willy Van Den Berge
federaal secretaris ACOD LRB