Agressieproblematiek spoorwegen: ACOD Spoor dient alarmbelprocedure in

 


ACOD Spoor is zeer bezorgd over de toename van agressie op het spoorwegdomein, zowel tegen het spoorwegpersoneel als treingebruikers en passanten in de stations. De statistieken zijn in stijgende lijn en veroorzaken niet alleen menselijk leed maar ook een verminderde dienstverlening aan de reizigers. ACOD Spoor heeft vorige week de alarmbelprocedure opgestart om concrete maatregelen te eisen van de directie en samen naar korte en lange termijn oplossingen te zoeken in belang van het personeel en de reizigers die zich wel hoffelijk gedragen en in bezit zijn van een geldig vervoerbewijs. Op donderdag 16 februari volgt een eerste overlegmoment. De alarmbelprocedure houdt in dat er spoedoverleg komt vooraleer een stakingsaanzegging ingediend wordt.


Günther Blauwens, voorzitter ACOD Spoor: “Agressie heeft vele gezichten en veroorzaakt littekens die slachtoffers met zich meedragen. Soms in stilte, soms met veel emoties. Gezinsleden worden thuis geconfronteerd met een gebroken partner, vader of moeder. Ze zijn bang als de telefoon ’s avonds laat rinkelt met de boodschap dat hun dierbare naar het ziekenhuis is of later zal thuiskomen omdat er nog een verklaring bij de politie moet afgelegd worden. Zowel fysieke als verbale agressie kunnen iemand tekenen voor het leven. Men mag hier niet licht over gaan. De manier waarop mensen beledigd, geïntimideerd of vernederd worden, worden in de statistieken niet weergegeven.”

ACOD Spoor heeft een brief gestuurd naar de ministers van Mobiliteit, Binnenlandse Zaken en Justitie om de problematiek te duiden. In de brief hebben we het belang van ondersteuning aan de Belgische Spoorwegen door de gerechtelijke en politionele instanties benadrukt. Preventieve acties moeten gepaard gaan met een repressief beleid op vlak van justitie, zeker wat betreft recidivisten.

Het is helaas een vaststelling dat de decennialange besparingen bij de Belgische spoorwegen niet alleen de stiptheid en comfort van de trein in negatieve zin bepalen, maar ook de veiligheid in trein en station.

Günther Blauwens, voorzitter ACOD Spoor: “We herinneren de minister van Binnenlandse zaken eraan dat haar voorganger de aanwezigheid van spoorwegpolitie in de stations sterk heeft verminderd door een kortzichtig besparingspolitiek. Daarnaast hebben we de minister van Mobiliteit het belang van zichtbaar operationeel personeel onderstreept, met andere woorden de noodzaak om bestendig te investeren in trein- en  stationspersoneel (Securail, perronpersoneel, loketten,..) ter bevordering van een sociaal veiligheidsgevoel. Besparen op personeelsleden die dichtbij de reizigers staan, zorgt voor extra kosten op vlak van veiligheid en is bovendien weinig klantvriendelijk.”

Wij zijn ons ervan bewust dat agressie niet volledig kan worden gebannen. Politieke en sociale polarisatie, toenemende sociale ongelijkheid en een afnemend besef van normen en waarden in onze samenleving eisen hun tol. Het is echter de verantwoordelijkheid van de werkgever en de overheid om alles in het werk te stellen om concrete oplossingen te bieden voor een maximale veiligheid. Agressie is een maatschappelijk fenomeen, zeker in tijden van onzekerheid en ongelijkheid, maar kan nooit aanvaard worden. Iedereen moet zich hoffelijk gedragen in een samenleving.

 

Perscontact: Günther Blauwens - voorzitter ACOD Spoor - 0479 86 17 11