ACOD vraagt aandacht voor agressie tegen personeel openbare diensten

 


Tijdens de actie- en sensibiliseringsweek in de openbare diensten van 6 tot 10 maart 2023 vraagt de ACOD vandaag aandacht voor de problematiek van agressie tegen het personeel van de openbare diensten.


Treinbegeleiders, brandweerlui, hulpverleners, cipiers, politieagenten, buschauffeurs, zorgpersoneel, loketbedienden en vele andere personeelsleden in openbare diensten krijgen hoe langer hoe meer af te rekenen met verbaal en fysiek agressief gedrag van de burgers waarmee ze in contact komen. Het is een plaag die steeds erger wordt en dringend een halt moet toegeroepen worden.

De ACOD vraagt dat de overheid meer inspanningen doet om agressie tegen het personeel in de openbare diensten te voorkomen en te bestraffen. Dit kan via campagnes waarin opgeroepen wordt om meer respect te tonen en agressief gedrag te stoppen. Voorts is er ook nood aan een duidelijk kader voor een snelle en strenge bestraffing van agressie ten aanzien van personeel in openbare diensten. Een dergelijk gedrag mag niet passeren alsof er niets gebeurd is.

Bovendien roept de ACOD de overheid ook op om voldoende te investeren in openbare diensten. Immers, een veilige infrastructuur verbetert het algemeen veiligheidsgevoel van de burger en het personeel en meer personeel verbetert de dienstverlening aan de burger en kan zo helpen om agressief gedrag te voorkomen.

Om onze actie tegen agressie in de openbare diensten zichtbaarheid te geven, verspreidt de ACOD onder haar leden en militanten badges die ze kunnen opspelden, met daarop de boodschap ‘Onze medewerkers verdienen respect! #stopagressie’. Op die manier willen we de burger laten nadenken over de manier waarop die omgaat met het personeel van de openbare diensten.