ACOD Overheidsdiensten staakt tegen Vlaams besparingsbeleid en ondersteunt acties cipiers tegen minimale dienstverlening

 

Sinds enkele weken staken de cipiers tegen de beperking van hun stakingsrecht. Minister Geens wil kost wat kost een ‘minimale dienstverlening’ invoeren om de gedetineerden tijdens staking van de cipiers toch alle faciliteiten te geven die ze anders zouden moeten krijgen. Hiervoor is echter zelfs meer personeel nodig dan op gewone werkdagen. De minimale dienstverlening à la Geens is dus een duidelijk zware inbreuk op het stakingsrecht.


Op Vlaams niveau bestaat er een dergelijk voorstel in het regeerakkoord voor de bedieners van bruggen en sluizen. Hier noemt men het ‘gegarandeerde dienstverlening’. Dit komt bovenop andere voorstellen van het Vlaamse regeerakkoord:

  • 1440 personeelsleden minder op 32.000, na een vermindering van 4200 tijdens de voorbije twee legislaturen);- plannen om het loodswezen te privatiseren;
  • het opnieuw verminderen van de werkingsmiddelen met 265 miljoen euro
  • het voornemen om het statutair ambt af te schaffen.


Vlaams verzet tegen de beleidsplannen in Vlaanderen kan dan ook niet uitblijven. Op vrijdag 21 februari 2020 roept ACOD Overheidsdiensten een staking uit voor de personeelsleden van de Vlaamse overheid tegen plannen van de Vlaamse regering en ter ondersteuning van het verzet van de cipiers tegen de minimale dienstverlening. Voor ACOD Overheidsdiensten is dit nog maar een startschot.


Jan Van Wesemael
– algemeen secretaris ACOD Overheidsdiensten 
Chris Moortgat – algemeen secretaris ACOD Overheidsidensten