ACOD organiseert militantenmeeting in Leuven | Openbare diensten: van iedereen, voor iedereen

 


Op 23 juni is het Internationale Dag van de Openbare Diensten. De ACOD grijpt die dag aan om het belang en de waarde van de openbare diensten te benadrukken.


ACOD-voorzitter Chris Reniers: “’s Morgens zullen in stations in heel Vlaanderen militanten van de ACOD flyers uitdelen om burgers eraan te herinneren dat zij, net zoals 11.000.000 andere Belgen, dagelijks gebruik maken van tal van openbare diensten: openbaar vervoer, kinderopvang, onderwijs, gemeentelijke, Vlaamse en federale administraties, gezondheidszorg, de post, nutsvoorzieningen, telefonie en culturele activiteiten. Al deze openbare diensten en hun personeel staan voortdurend onder druk van besparingen door de Vlaamse en federale regeringen. De burgers kunnen daardoor steeds minder rekenen op de openbare dienstverlening waar ze recht op hebben.”

Om hun bezordgheid over dit besparingsbeleid duidelijk te maken, verzamelen ACOD-militanten daarom vrijdag 23 juni 2023 vanaf 9u30 in Het Depot in Leuven. Vertegenwoordigers van onze verschillende sectoren geven er een stand van zaken over de problemen waarmee ze geconfronteerd worden.