‘Tracking shields’ lossen personeelstekorten bij de douane niet op

 


De ACOD heeft met grote verontwaardiging kennisgenomen van de inhoud van een reportage, uitgezonden door het programma Terzake op de Vlaamse openbare televisie (VRT) op 31 augustus 2020.


In deze reportage werd bericht over zogenaamde ‘tracking shields’ bij de diensten van de douane in de haven van Antwerpen. Dergelijke ‘tracking shields’ zijn bedoeld om het vervoer op te volgen van verdachte containers naar controlescanners van de douane. In de praktijk blijken deze ‘tracking shields’ niet of toch zeker niet optimaal te werken, wat het management van de douane ook zelf toegeeft.

Daardoor moet het al te schaarse personeel van de douane de taak overnemen van de niet-werkende ‘tracking shields’. Andere, eveneens belangrijke taken, kunnen daardoor niet uitgevoerd worden. Bovendien bevinden de douaniers zich in een onveilige situatie, wanneer ze de verdachte containervrachtwagens moeten begeleiden naar de scanner.

De waarheid is dat er gedurende vele jaren onophoudelijk bespaard werd op de openbare diensten in het algemeen en dus ook op de FOD Financiën, waaronder ook de douane. Dat is de werkelijke reden waarom de douane kampt met een manifest gebrek aan materiaal én aan personeel.

Er moet dan ook een einde komen aan deze negatieve besparingsspiraal. Daarom roept de ACOD de onderhandelaars die betrokken zijn bij de vorming van een nieuwe federale regering op om in te staan voor een performante en herboren fiscale administratie, door het rechttrekken van de blinde besparingen op materiaal, opleiding en personeel.

Ten slotte eist de ACOD in afwachting daarvan begeleidende maatregelen om de veiligheid van het betrokken personeel te vrijwaren. Het kan niet zo zijn dat ons personeel op een onveilige manier in de vuurlinies van de maffia terecht komt.

De ACOD verwacht van de overheid concrete engagementen voor de douane én voor de gehele FOD Financiën tijdens de eerstvolgende overlegvergadering, die doorgaat op maandag 7 september 2021.


Perscontacten

Peter Veltmans (N) – ACOD AMiO – 0486 447 626
Grégory Wallez (F) – CGSP AMiO – 0477 387 300