Verkiezingen 9 juni 2024: quid onderwijs?

 


De Vlaamse verkiezingen van 9 juni 2024 zouden wel eens de moeder aller verkiezingen kunnen worden. Kiest Vlaanderen democratisch of volgt het voorbeelden van elders in Europa en de wereld en brengt het (extreem-)rechts aan de macht?


ACOD Onderwijs is een vakbond die progressieve en socialistische principes aanhangt, zonder zich aan een partij te binden. Daarom hebben wij in de aanloop naar deze verkiezingen vertegenwoordigers van de zes democratische partijen in het Vlaams parlement geïnterviewd over onderwijs. We stelden aan iedere partij dezelfde zeven vragen. Drie vragen hebben te maken met de actualiteit, het rapport van de Commissie van Wijzen. De andere peilen naar de houding van de partijen over thema’s waarmee we al langer geconfronteerd worden – inclusie en ontoereikende financiering – en naar hun ambities voor het onderwijs.

Het deed ons plezier dat bijna alle partijen tot op zekere hoogte onze bezorgdheden deelden. Iedereen erkent dat er maatregelen nodig zijn tegen planlast, maar terwijl de ene partij bereid is die decretaal vast te leggen, legt de andere de verantwoordelijkheid eerder in de school of bij de leerkracht.

Geen enkele partij is blind voor de sociale realiteit in ons onderwijs – het watervalsysteem, (on)gelijke kansen, kinderarmoede – maar ook hier verschillen de remedies, wat geen verrassing mag zijn. Wat ons wel verbaasde, is dat sommige partijen zich meer of minder sociaal toonden dan we van hen verwacht hadden.

Bijna alle partijen zijn van mening dat ons onderwijs extra investeringen nodig heeft, hoewel één partij eerder de klemtoon legt op een efficiëntere besteding van de nu beschikbare middelen.

Geen enkele partij onderschrijft de voorstellen van de Commissie van Wijzen voor de volle 100 procent. Het rapport wordt wel meestal gezien als een aanzet om een en ander te herdenken. Opmerkelijk is dat in deze context vaak gepleit wordt voor meer flexibiliteit en lokale verantwoordelijkheid.

Op de volgende bladzijden kan je de korte versies van die interviews lezen. Voor de uitgebreide versies verwijzen we naar onze website (www.acodonderwijs.be/quid-onderwijs). We raden je aan ook die te lezen, want het was onmogelijk interviews van om en bij het uur weer te geven op telkens één pagina in Tribune.

We hopen dat deze interviews je helpen bij het maken van je keuze op 9 juni. Onderwijs is niet alleen onze broodwinning, het is ook het fundament van onze samenleving. Onderwijs leidt niet alleen de toekomstige bakkers, dokters, loodgieters en ingenieurs op, het vormt ook de burgers van morgen. Het is dus belangrijk te weten hoe de partijen die de komende weken naar onze stem zullen hengelen, over onderwijs denken.

We wensen je veel leesplezier.

 

nancy.libert@acod.be

 

 


Documenten
1920x620-Onderwijs.jpg