Openbare diensten zijn de motor van de samenleving

 


Vandaag, 23 juni, is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot internationale dag van de openbare diensten. Ik wil dan ook iedereen die in een openbare dienst werkt proficiat wensen voor haar of zijn harde werk.


Werken in een openbare dienst, betekent ten dienste staan van je medeburgers. Openbare diensten staan nog steeds garant voor een transparante en continue dienstverlening, zonder onderscheid naar wie dan ook.

Toegankelijkheid voor allen aan een maatschappelijk aanvaardbare kost, zijn onmisbare elementen voor performante openbare diensten. Onafhankelijke en neutrale medewerkers zijn de hoeksteen van de werking van de openbare diensten.

Jullie mogen trots zijn op jullie werk, want ondanks het feit dat openbare diensten al jaren ondergefinancierd worden en het in vele sectoren moeten stellen met te weinig personeel, blijven jullie je dag in, dag uit, nacht in, nacht uit, onophoudelijk inzetten voor een meer solidaire samenleving. Ook wanneer de nood het hoogst is, rampen zich voltrekken en crisissen van allerlei aard zich voltrekken, springen openbare diensten in de bres.

Daarom zeg ik van ganser harte: openbare diensten zijn de motor van de samenleving. En jullie zijn daar een essentieel en onmisbaar onderdeel van.

 

Chris Reniers
voorzitter ACOD