Kitchengate: de aanhouder wint… een keuken (niet gesponsord)!

 


In november 2020 werd het tijdelijke OCC (Operational Control Center) van de NMBS in gebruik genomen in de voormalige refter van het Flandria-gebouw in Gent. Groot was de verbazing van het personeel dat er slechts een armtierig uitziende keuken voorhanden was. In feite is dit een restant van de keukenrefter die uitgebroken was. Dankzij de volharding van onze verkozenen – met steun van het personeel – werd ‘kitchengate’ een succesverhaal.


ACOD Spoor reageerde prompt op het eerstvolgende Comité PBW en vroeg waarom er geen echte keuken beschikbaar was. Het personeel werkt er immers in 3x8. Het antwoord was kort: geen budget, dus niet gepland. Bovendien was men ook niet zinnens een keuken te plaatsen.

O
nze verkozenen lieten het daar niet bij. Ze bleven aandringen op het Comité PBW en gebruikten de Codex als argumentatiebijbel. ACOD Spoor vroeg een arbeidsplaatsbezoek en daar antwoordde een van de verantwoordelijken op dat men maar naar de Ikea moest gaan als men toch een keuken wou.

Na maandenlang ononderbroken aandringen, met reglementering en wetgeving, kwam er uiteindelijk toch groen licht voor de installatie van een echte keuken.

Het resultaat, weliswaar een jaar te laat, mag best gezien worden.


Franky Heyerick, Tony Fonteyne