Gepensioneerd bpost-personeel gooit zijn Sodexo-kaart best niet weg

 


Op het einde van uw loopbaan bij bpost (pensioen, vervroegd pensioen of verlof voorafgaand aan de pensionering) heb je recht op een cadeaucheque op voorwaarde dat je minstens 20 jaar bedrijfsanciënniteit hebt en je op het ogenblik van je pensioen in actieve dienst of dienstactiviteit bent.


De cadeaucheque einde loopbaan bedraagt:

  • 150 euro bij een bedrijfsanciënniteit tussen 20 en de 30 jaar
  • 250 euro bij een bedrijfsanciënniteit tussen de 31 en 40 jaar
  • 350 euro bij een bedrijfsanciënniteit van meer dan 40 jaar


Deze bedragen worden toegekend en opgeladen op uw Sodexo-kaart in de maand die volgt op de maand van uitdiensttreding. De cadeaucheque is een jaar geldig. Gooi de Sodexo-kaart dus niet weg!

 

Deze tekst verscheen ook in Tribune 75.11