ERRATUM - Vastbenoemd in het onderwijs op 1 juli? Zorg dat alles goed afgehandeld wordt!

 

Door een vergissing van de eindredactie is in het juninummer van Tribune een artikel van juni 2018 dit jaar opnieuw gepubliceerd. Sinds 1 januari 2019 zijn vaste benoemingen op 1 juli niet meer mogelijk. Gelieve het volledige artikel dan ook als onbestaande te beschouwen.

Het artikel staat onderaan pagina 32 en heeft als titel ‘Vastbenoemd op 1 juli? Zorg dat alles goed afgehandeld wordt’.

Sinds 1 januari 2019 zijn vaste benoemingen op 1 juli niet meer mogelijk. Gelieve het volledige artikel dan ook als onbestaande te beschouwen.

Wij verontschuldigen ons voor het ongemak.