Agressieproblematiek: overzicht van de recent genomen acties door ACOD Spoor/CGSP Cheminots en opstarten van de alarmbelprocedure

 


Op 8 februari hebben we de ‘alarmbelprocedure’ opgestart om concrete maatregelen van de directie te eisen met betrekking tot agressie. Het doel is oplossingen op het gebied van preventie te bekomen en de aanwezigheid van het personeel op het terrein te versterken.


De afgelopen dagen werden we immers geconfronteerd met een toename van bijzonder ernstige agressies op het spoorwegpersoneel. Deze agressies hebben bovendien een emotionele impact gehad op de rechtstreekse collega’s van de slachtoffers. Zij worden immers ook geconfronteerd met agressie en vereenzelvigen zich met hun collega die het slachtoffer is geworden. De collegiale solidariteit is dan ook zeer menselijk en begrijpelijk.

De ACOD/CGSP is op verschillende niveaus (directie en overheid) tussengekomen om concrete oplossingen te eisen, een – beperkte - opsomming van onze initiatieven:

  • Op 23 januari hebben wij in de Paritaire Werkgroep anti-agressie de afschaffing van contante betalingen in de treinen en de verhoging van het boordtarief aan de kaak gesteld. We beschouwen deze ‘commerciële’ beslissingen niet alleen agressiegevoelig maar ook weinig klantvriendelijk. Daarenboven was de gevoerde interne communicatie hierover ronduit ondermaats.
  • Wij hebben ook gewezen op het gebrek aan SECURAIL-personeel ter plaatse. Slechts 6 stations hebben een 3x8 SECURAIL-team, terwijl er in 2021 een plan was om 24/7 teams in 20 stations te hebben. Wegens personeelsgebrek werd dit project in de ijskast geplaatst.
  • Op 26 januari zijn we in het Bedrijfscomité PBW van de NMBS teruggekomen op de kwestie van de aanpassing van de voorwaarden voor de verkoop van vervoerbewijzen in de treinen. Wij hekelden het gebrek aan communicatie en vooral het gebrek aan steun aan het betrokken personeel.
  • Het masterplan anti-agressie van de directie werd besproken in de werkgroep anti-agressie en Bedrijfscomité PBW.
  • Op 1 februari hebben wij in de Nationale Paritaire Subcommissie gevraagd om het behoud van het volume premies met betrekking tot de verkoop in de trein. Het management van B-PT heeft zich ertoe verbonden het totale budget voor treinbegeleiders te behouden en heeft bovendien toegezegd een werkgroep hierover te organiseren.
  • Wij hebben ook de FOD Economie over de afschaffing van contante betalingen in de trein bevraagd en om een vergadering met directie BMS verzocht die de ‘commerciële’ wijzigingen heeft beslist.
  • Op 5 en 6 februari zijn we tussengekomen tijdens de emotionele staking in Luik en Welkenraedt. Na de bespreking met de directie werd ter plaatse vooruitgang geboekt om de veiligheid van het personeel te verbeteren; in het bijzonder de verhoogde aanwezigheid van SECURAIL, het behoud van ‘assists’ op bepaalde treinen, enz. Op 8 februari zijn we eveneens tussengekomen naar aanleiding van een zware fysieke agressie op een treinbegeleider in Poperinge.
  • Op 8 februari nam de ACOD/CGSP het initiatief om een brief te sturen naar de ministers van Mobiliteit, Binnenlandse Zaken en Justitie met het verzoek om een vergadering en met het doel concrete oplossingen te vinden: gerechtelijke en politionele ondersteuning en voldoende operationeel personeel (SECURAIL, perronpersoneel, onthaal- en loketpersoneel, treinbegeleiders, etc....) om de veiligheid te versterken. Veiligheid is niet iets dat door budgettaire beperkingen kan worden opgevangen, laat staan bestendigd!
  • Op 8 februari verstuurden we een persbericht om de publieke opinie te informeren over de toename van agressie.
  • In de recente periode hebben we verschillende communicaties gedaan om het spoorwegpersoneel te informeren over het boordtarief en de agressies.


Dankzij jarenlange inspanningen van onder andere ACOD/CGSP werden al vele maatregelen uitgevoerd. Besparingen mogen deze inspanningen niet tenietdoen en nieuwe maatregelen moeten genomen worden in navolging van de huidige realiteit op het terrein.

 

Günther Blauwens
voorzitter ACOD Spoor

 

 


Documenten
1920x620-Passepartout.jpg