ACOD solidair met VRT-personeel: "Vlaamse Regering tekent doodvonnis van de VRT"

 


Tijdens het VLIG-bureau van 25 april 2022 betuigden het algemeen secretariaat van de ACOD en de vertegenwoordigers van de andere ACOD-sectoren hun solidariteit met het personeel van de VRT, dat voor een zoveelste keer getroffen wordt door strenge besparingen.


In opdracht van de Vlaamse Regering moet de VRT 25 miljoen euro besparen tegen 2025. Daarom heeft de VRT-directie, met goedkeuring van de Raad van Bestuur een transformatieplan goedgekeurd. Dat wentelt de kosten van die besparing volledig af op het personeel. Maar liefst 116 personeelsleden krijgen hun ontslag, 70 anderen (van de productie van ‘Thuis’) worden ‘geprivatiseerd’ en 50 personeelsleden worden niet vervangen.

Het hoeft niet de verbazen dat het ook programma-aanbod op termijn zal lijden onder deze besparingsdrift. Waarom is die trouwens nodig? De VRT slaagt er immers in om voor nauwelijks 40 euro per jaar per Vlaming kwaliteitsvolle programma’s aan te bieden.

De Vlaamse Regering meent dat de VRT door de besparingen een sterkere openbare omroep zal worden. Hoe dat zal lukken met steeds minder personeel, een voortdurend dalend budget en een gebrek aan investeringen, is de ACOD volstrekt onduidelijk. Het lijkt eerder op een doodvonnis, getekend ‘Vlaamse Regering’.

De ACOD steunt daarom alle acties die de ACOD-leden en -militanten bij de VRT plannen om te protesteren tegen dit besparingsplan van de VRT-directie en de Vlaamse regering.