Aanvraag syndicale premie in het onderwijs verloopt nu deels elektronisch!

 


Als je in 2018 lid was van een vakbond, dan krijg je binnenkort via de syndicale premie een deel van je ledenbijdrage terug. Opgelet: vanaf dit jaar ontvang je je aanvraagformulier elektronisch en niet meer met de briefpost.


Als lid van ACOD Onderwijs heb je ieder jaar recht op een syndicale premie. Dit jaar bedraagt de premie 90 euro. Je krijgt de volle 90 euro als je vorig kalenderjaar gedurende twaalf maanden de volledige ledenbijdrage betaald hebt. Als je een verminderde bijdrage hebt betaald en/of je gedurende een paar maanden geen lid was, dan krijg je maar een deel van die 90 euro. Voor gepensioneerden heeft de intersectorale ACOD een aparte regeling.


Formulieren voortaan elektronisch bezorgd


Op 19 maart begint het ministerie van Onderwijs met de verzending van de aanvraagformulieren. Vanaf dit jaar ontvang je je aanvraagformulier echter niet meer via de post. Het ministerie zal gebruik maken van de website Mijn Onderwijs voor onderwijspersoneel (onderwijs.vlaanderen.be/nl/mijn-onderwijs-voor-onderwijspersoneel). Je meldt je aan met je elektronische identiteitskaart, een token of de app itsme. De website is raadpleegbaar via pc, tablet of smartphone.

In bepaalde gevallen krijg je nog een papieren aanvraagformulier toegestuurd, bijvoorbeeld wanneer je gepensioneerd bent na 1 januari 2018 of als je er uitdrukkelijk om gevraagd hebt om alles – bijvoorbeeld je salarisfiche – per briefpost te ontvangen.

Als je geen aanvraagformulier ontvangen hebt via Mijn Onderwijs, contacteer je zo snel mogelijk ons secretariaat in de regio of provincie waar je lid bent.


Aanvraag nog steeds op papier


Hoe ga je te werk? Je drukt het formulier af en vult het volledig in, je dateert en ondertekent het. Vervolgens stuur je het met de briefpost – dus niet per fax, als bijlage bij e-mail,… – naar het secretariaat van ACOD Onderwijs in de regio of provincie waar je lid bent. Je vindt het adres op onze website (www.acodonderwijs.be/contacteer-ons). Je kan je formulier ook meegeven met onze afgevaardigde in je school of centrum.

Opgelet: bezorg ons het formulier vóór 1 juli 2019.


Wat vinden wij ervan?


ACOD Onderwijs is niet tegen veranderingen die de efficiëntie verhogen en kostenbesparend zijn, maar betreurt dat hier het veranderingsproces halverwege ophoudt: het ministerie van Onderwijs bezorgt het aanvraagformulier snel en goedkoop, maar dan is het aan het personeelslid om het formulier af te drukken en aan zijn vakbond te bezorgen, eventueel per briefpost. Wij vragen dat de personeelsleden de mogelijkheid krijgen om hun aanvraagformulier ook elektronisch te ondertekenen en in te dienen. Dan pas zouden we van efficiëntie en kostenbesparing kunnen spreken.


nancy.libert@acod.be


Kort

1. Je vindt je aanvraagformulier vanaf 19 maart op de website, niet meer in je brievenbus.
2. Je bezorgt ons je aanvraagformulier volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend vóór 1 juli.
3. Als je geen formulier ontvangen hebt via Mijn Onderwijs, contacteer je ons zo snel mogelijk.


[ACOD Onderwijs]