Wat is er nieuw in het onderwijs vanaf 1 september 2021?

 


Bij iedere start van het schooljaar verandert er wel iets. Dit jaar is dat niet anders. We bespreken hieronder de nieuwigheden die de meeste personeelsleden aanbelangen.

Vlugger TADD, vlugger vast benoemd


Voortaan kan je op één schooljaar TADD’er worden. Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

  1. Je bent 290 dagen in dienst.
Weekends en vakanties tellen mee als je de dag ervoor en de dag erna in dienst bent.
  2. Je presteert 200 dagen effectief.
Ziekteverlof, loopbaanonderbreking… komen dus niet in aanmerking.
  3. Je krijgt een positieve beoordeling.
Als je helemaal geen beoordeling krijgt, dan telt dat als een positieve beoordeling.
  4. Je dient je kandidatuur voor TADD in voor 15 juni volgens de procedure die het school- of centrumbestuur oplegt.

Als je eind dit schooljaar aan deze voorwaarden voldoet, dan heb je op 1 september 2022 het recht op TADD op zak. Dat recht geldt niet alleen voor de school of het centrum waar je aangesteld bent, maar ook voor andere scholen of centra van je bestuur of in je scholengemeenschap.

Als alles meezit, kan je reeds in het tweede schooljaar vast benoemd worden. Vroeger kon dit in het beste geval pas in het vierde schooljaar.

We legden dit in detail uit in het aprilnummer van ons ledenblad Tribune. Je kan dat online lezen via onze website (www.acodonderwijs.be – snelkoppeling linksboven).


Werkbare functiebeschrijvingen, een positief evaluatiebeleid


Voortaan zijn de functiebeschrijvingen beknopter en bevatten ze alleen nog de kerntaken. Instellingsgebonden taken, persoons- en ontwikkelingsgerichte doelstellingen en dergelijke worden dus niet meer opgenomen. Als je in dienst treedt, ontvang je dus een standaard functiebeschrijving die de kerntaken van het ambt bevat.

De evaluatie blijft haar positief karakter behouden: ze dient in de eerste plaats om personeelsleden te waarderen. Enkel waar personeelsleden (blijvend) onvoldoende functioneren, moet er aan een evaluatie ‘onvoldoende’ gedacht worden.

De eerste evaluator is in de eerste plaats een coach en begeleider.

Het is niet langer verplicht met ieder personeelslid formele functioneringsgesprekken te houden en hen om de vier jaar te evalueren. Daardoor krijgen evaluatoren meer ruimte voor hun begeleidende en coachende rol. Zij houden regelmatig informele functioneringsgesprekken met hun personeelsleden. Formele functioneringsgesprekken, waarvan een verslag wordt opgesteld, zijn aangewezen voor personeelsleden die niet voldoende functioneren.

Voor zulke personeelsleden kan de eerste evaluator een evaluatieprocedure opstarten.

We legden dit in detail uit in het meinummer van ons ledenblad Tribune. Je kan dat online lezen via onze website (www.acodonderwijs.be – snelkoppeling linksboven).


Digisprong


De overheid zal dit schooljaar investeren in de ICT-infrastructuur en -omkadering van de scholen. De ICT-coördinatoren krijgen een beter statuut, de digitale dienstverlening voor scholen wordt uitgebouwd onder meer in de vorm van een kennis- en adviescentrum.

Het vormingsaanbod voor leerkrachten wordt uitgebouwd en in de lerarenopleiding komt meer aandacht voor digitale competenties.


Bijsprong


De coronapandemie stelt grote uitdagingen aan het onderwijs. Veel leerlingen in het basis- en secundair onderwijs, in het bijzonder de meest kwetsbare leerlingen, liepen leerachterstand op door deze pandemie.

Daarom wordt ook tijdens het schooljaar 2021-2022 de bijsprong in het basis- en secundair onderwijs voortgezet. Met deze bijsprongmiddelen kunnen scholen extra lestijden aanvragen om aan de leerachterstand te remediëren.

Naast deze bijsprongmiddelen komen er ook extra handen in de klas voor de meest kwetsbare leerlingen. Door onder meer wijzigingen in de toekenning van de selectieve participatietoeslag (‘schooltoeslag’) komen er meer leerlingen in aanmerking voor het genereren van GOK-uren-leraar.


Lerarenplatform basisonderwijs


Het lerarenplatform basisonderwijs wordt met drie jaar verlengd. De personeelsleden worden eerst ingezet voor vervangingen en daarnaast voor het wegwerken van leerachterstand.

 

nancy.libert@acod.be