Vlaamse Regering waant zich ten onrechte Robin Hood

 


Bij de aanpassing van de Vlaamse begroting denkt de Vlaamse regering dat ze zich als Robin Hood gedraagt. Op het eerste gezicht zou men haar ook nog geloven, want zij injecteert niet minder dan 4,797 miljoen euro in het hoger onderwijs. Maar in tegenstelling tot de echte Robin Hood gaat ze dat geld niet halen bij de rijken om het daarna uit te delen onder de armen. De Vlaamse regering pikt het geld bij de nu al ondergefinancierde hogescholen.


Bij het opstellen van de Vlaamse begroting voor 2020 werden volgende besparingen uitgevoerd.

  • Voor elke financiering en subsidiëring ten laste van de begroting Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap waarvan de evolutie gekoppeld is aan de schommelingen van een prijsindexcijfer, wordt de indexaanpassing niet verrekend in de begrotingsjaren 2020-2024, behalve voor de lonen.
  • Het bedrag voor de Vlerick Business School wordt vanaf het begrotingsjaar 2020 met 121.000 euro verminderd.
  • Het bedrag voor de Antwerp Management School wordt vanaf het begrotingsjaar 2020 met 63.000 euro verminderd.
  • De bedragen voor de hogere instituten voor schone kunsten en voor de instellingen die excellente kunstopleidingen organiseren, worden vanaf het begrotingsjaar 2020 met 265.000 euro verminderd.
  • In het begrotingsjaar 2019 werd al beslist om op recurrente wijze 797.000 euro weg te nemen bij de autonome hogescholen.


Bij de aanpassing van dezelfde begroting 2020 vindt de Vlaamse Regering plots 4,797 miljoen euro. Waar al dat geld plots vandaan komt, is voor ons duidelijk: ze zijn het gaan halen bij het nu al ondergefinancierde hoger onderwijs zelf. Van de geplande bijkomende middelen wordt 4 miljoen euro tijdelijk – alleen voor het begrotingsjaar 2020 – aangewend voor de STEM-opleidingen. Toen we vroegen waarom deze middelen niet recurrent aan de hogescholen worden toegekend, kregen wij tot onze verbijstering als antwoord: “Over de definitieve aanwending van deze middelen is er nog geen politiek akkoord binnen de Vlaamse Regering.” Achter deze cijfers zitten personeelsleden die van hun hogeschool geen werkzekerheid zullen krijgen na 2020.

De overige 797.000 euro, die eigenlijk afkomstig zijn van de publiekrechtelijke hogescholen, worden voor 60 procent toegevoegd aan de enveloppe voor de gesubsidieerde vrije hogescholen en voor 40 procent aan de enveloppe van de publiekrechtelijke hogescholen.

Onze conclusie is duidelijk: de Vlaamse regering verdeelt het geld van de armen onder de armen en vindt dat de armen gelukkig mogen zijn dat ze iets krijgen.

 

marc.borremans@acod.be