Vlaamse overheid: Verdere uitvoering sectoraal akkoord komt eraan!

 


Na de ondertekening van het sectoraal akkoord-cao tussen vakbonden en Vlaamse regering was het uitkijken naar de uitvoering ervan. Het had heel wat voeten in de aarde om de Vlaamse regering aan te zetten snel werk te maken om alle maatregelen uit te voeren. Het sectoraal akkoord omvat een eenmalig beschikbaar bedrag van 15.304.000 euro. Daarna, vanaf 2023, is er een terugkerend bedrag van 29.997.000 euro afgedwongen.


Dit zijn de afgesproken maatregelen.

  • Ecocheques: 2 x 250 euro = 500 euro netto.
  • Sport- en cultuurcheques: 30 euro netto.
  • Baremieke loonsverhoging van 550 euro bruto per jaar.
  • Maaltijdcheques: van 7 naar 8 euro per dag.
  • Thuiswerkvergoeding: 20 euro netto per maand (bovenop de internetvergoeding van 20 euro).
  • Groeipad eindejaartoelage (tussen 3 en 5 procent).
  • Fietsvergoeding van 0,21 naar 0,25 euro.
  • Uitbetaling niet opgenomen vakantiedagen bij uitdiensttreding.

 

Met uitzondering van de ecocheques, de sport- en cultuurcheque en de verhoging maaltijdcheques zijn de overige maatregelen uit het sectoraal akkoord nog niet uitgevoerd. Wij drongen meermaals in het Sectorcomite XVIII aan bij de Vlaamse regering om spoedig werk te maken van de verdere uitvoering van de andere belangrijke koopkracht verhogende maatregelen. Er is nu afgesproken dat de overige besluiten in september en oktober op de agenda van de Vlaamse regering komen en dat ten laatste eind oktober de uitvoering van kracht zal zijn. Dit zal gebeuren met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023.

We houden het in het hoog!

 

Chris Moortgat