Tijd voor optimisme en perspectief bij de Belgische Spoorwegen

 


Een gezond 2023 voor u en uw dierbaren! Gezondheid is immers het grootste bezit. Fysiek en mentaal. Het nieuwe jaar zal nog uitdagender zijn dan de vorige. We starten niet alleen de onderhandelingen over een sociaal akkoord op, we doen dit ook met nieuwe gezichten in het nationaal secretariaat.


Zoals ondertussen geweten, heeft ACOD Spoor een paar interne wijzigingen ondergaan: een nieuwe voorzitter en nationaal secretaris binnen de Vlaamse vleugel, ook bij onze Franstalige collega’s zijn er op nationaal niveau verschuivingen. Het spreekt voor zich dat het nieuwe team zich moet inwerken. Het is de doelstelling dit zo snel mogelijk te doen. Ongetwijfeld met vallen en opstaan, dat hoort erbij. Het nieuwe secretariaat zal bovendien de verschillende gewesten bezoeken voor een persoonlijke kennismaking. We kijken hier met veel enthousiasme naar uit.

We hopen dat 2023 een beter jaar mag zijn dan 2022. We voelen mondiale crisissen meer dan ooit zeer dichtbij, tot in onze huiskamer. In elke oorlog zijn de gewone mensen de voornaamste slachtoffers. Bovendien bepalen de dagelijkse zorgen, veelal van organisatorische aard met vooral het combineren van werk en gezin, in tijden van personeelstekorten de gemoedsrust van velen onder ons.

De Belgische spoorwegen kreunen onder de besparingsgolven van de voorbije decennia. De recent besliste investeringen zullen helaas niet voldoende zijn om naast een inhaalmanoeuvre, ook een stevige sprint te realiseren. Het klimaat zou ons nochtans heel graag een stevige rugwind geven om de aarde leefbaar te houden voor de komende generaties. Ondertussen zien we opnieuw een stijging van het aantal bedrijfswagens – intussen goed voor meer dan zes op tien van de nieuwe auto’s in ons land. Er wordt in verhouding meer geïnvesteerd in de economische stilstand op autowegen dan in een klimaatgericht openbaar vervoer.

Het nieuwe spoorjaar is begonnen met afgeschafte treinen en een dalende stiptheid ondanks de blijvende inspanningen van het spoorwegpersoneel. Er wordt reeds ruim gecommuniceerd dat de komende twee jaren moeilijk zullen zijn voor de reizigers. Wij voegen daar ook het personeel aan toe. Dankzij de inzet van het personeel blijven de Belgische spoorwegen nog een maximale openbare dienst verzekeren met de beperkte middelen die aangereikt worden. We hopen dat de erkenning en waardering van deze inspanningen vertaald worden in een goed sociaal akkoord.

De onderhandelingen voor een sociaal akkoord zijn bij het verschijnen van dit nummer volop aan de gang. Onze syndicale focus ligt op de volgende actiepunten: tewerkstelling, welzijn en koopkracht. Er is alvast bepaald dat het sociaal akkoord ‘niet budgetneutraal’ moet zijn, wat in een recent verleden steevast werd afgewezen. De doelstelling is eind februari, na raadpleging van de achterban, een definitief akkoord te bereiken.

We leven in een gecompliceerde tijd. Waarden en normen worden bestookt met onwaarheden, bewust en onbewust. Het gezond verstand strijdt tegen een spervuur van gif, frustraties en onwetendheid. Burgerzin is een loos begrip en een gevoel van wetteloosheid heerst in de samenleving. Deze cocktail manifesteert zich in woorden en daden. Het spoorwegpersoneel en de treinreizigers worden geconfronteerd met agressie en ongepast gedrag van enkelingen.

ACOD Spoor veroordeelt elke vorm van agressie. Ook het zorgpersoneel, brandweer, politieagenten en andere ondersteunende en dienstverlenende personeelsleden zijn dagelijks het slachtoffer van agressief gedrag. Zowel in de openbare als in de private sector. Dit is onaanvaardbaar. We eisen dat dergelijk gedrag strikt vervolgd en bestraft wordt.

Wanneer anderen angst en vrees cultiveren, bouwen syndicalisten aan een komende aarde. “Wij zijn de bouwers van een komende aarde”, luidt het strijdlied van Weense arbeiders in de jaren 1930, “boven de leugen die alles omdijt, stijgt nu de geest van zijn boeien bevrijd”. Dat is onze strijd. Toen, vandaag en morgen.

Toch moet er tijd zijn voor optimisme. En perspectief. Wat meer verwondering in onze wereld. Een mooi voornemen voor het nieuwe jaar: wees nieuwsgierig, verbreed je grenzen, onderhoud je vriendschappen, vertraag de dagelijkse gejaagdheid, geef jezelf en je dierbaren tijd, want tijd bepaalt je levenswandel, zowel in goede als in kwade zin.

 

Günther Blauwens
Vlaams voorzitter ACOD Spoor