Speak Up: meld wangedrag bij bpost

 


Speak Up is een nieuw instrument waarmee wangedrag kan gemeld worden bij bpost. Voorbeelden zijn fraude, omkoping, belangenconflicten, handel met voorkennis of misbruik van persoonsgegevens. Maar bpost verzwijgt ook andere voorbeelden die kunnen worden gemeld via die weg: verbaal, fysiek en moreel geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag.


Volledig respect moet van twee kanten komen. Het mag geen eenrichtingsverkeer zijn dat alleen wordt verwacht van de werknemer en niet van de leidinggevenden. Met dit instrument wordt er een kans gecreëerd om zulk gedrag te melden als dit niet via de geijkte kanalen lukt. Wij zien heel veel gevallen waarin mensen uitleg moeten geven over hun gedrag ten opzichte van hun directe leidinggevenden. Ik ben nog geen enkel dossier tegengekomen waarin dit omgekeerd ook waar is, waarin een leidinggevende op het matje wordt geroepen omdat de manier waarop deze het personeel behandelt beneden alle peil is of zondigt tegenover de regels.

ACOD Post staat voor elke vorm van respect. Wij respecteren iedereen in zijn functie en willen zelf ook met respect worden behandeld. Dit is voor ons een basisbeginsel. Als iedereen binnen het bedrijf iedereen met respect zou behandelen, zou het voor iedereen gemakkelijker werken zijn. Dit is waar wij voor vechten, geen loze woorden maar echt respect.


Hoe werkt het?


Dit gezegd, hoe werkt Speak Up? Begin april vond je een brief van bpost met de uitleg. Speak Up is een systeem waar iedereen die voor bpost(group) werkt wangedrag kan melden.

Alle situaties waarbij je je niet goed voelt door het gedrag van iemand anders, kan je voortaan melden. Of beter, moet je melden, zodat er maatregelen kunnen worden genomen. De melding kan anoniem via de hotline 0800 75 544 of via de website www.bpostgroup.com/ethiek-en-gedrag.

Er zitten momenteel personeelsleden ziek thuis ten gevolge van de manier waarop ze op de werkvloer werden behandeld. Dergelijke situaties mogen niet onopgemerkt blijven en moeten worden gemeld.

Het bedrijf maakt zich sterk dat alle meldingen zullen worden onderzocht op een onafhankelijke, eerlijke en onbevooroordeelde manier, met respect voor alle partijen. Indien je jezelf toch bekend maakt, garandeert bpost de vertrouwelijkheid. De medewerkers van Speak Up zijn gebonden door een wettelijke geheimhoudingsplicht.

ACOD Post hoopt dat dit instrument de wantoestanden aan het licht brengt en dat bpost er werk van maakt om deze aan te pakken: 100 procent respect, zeker, maar in beide richtingen.

 

Geert Cools