Sociale programmatie 2023-2024 gas- en elektriciteitssector: eisenbundel ingediend, onderhandelingskalender afgesproken

 


Opnieuw zullen ook onze sectorale onderhandelingen in paritair comité 326 voor Gas en Elektriciteit serieus beknot worden door de loonnormwet die ditmaal een zogenaamde loonmarge van 0 procent imperatief oplegt. Dit wil in eenvoudige woorden zeggen dat voor deze periode de loonkosten niet mogen stijgen, buiten een aantal uitzonderingen zoals via bestaande indexeringsmechanismen en barema-verhogingen. Wat te doen?


De onderhandelaars zullen vanaf nu trachten om zo veel mogelijk sociale vooruitgang te realiseren voor alle gebaremiseerde werknemers in onze sector, op basis van het op 12 oktober 2023 door het gemeenschappelijk vakbondsfront ingediende eisenbundel (hieronder samengevat). Voor kaderleden worden normaal gezien aparte afspraken gemaakt, omdat werkgevers systematisch weigeren om ook over hen afspraken te maken in het paritair comité. Voor onze collega’s van OV Fluvius zullen besprekingen volgen voor de periode 2024-2025, ook hiervoor zal binnenkort een eisenbundel ingediend worden.


Overzicht eisenbundel sectorale collectieve arbeidsovereenkomst

Koopkracht:
- koopkrachtpremie van 750 euro netto, die kan toegekend worden vóór 31 december 2023
- afschaffing negatieve indexering
- optimalisering jubilarispremie.


Mobiliteit:
- fietsvergoeding: automatische verhoging tot het fiscaal vrijgesteld plafondbedrag
- verbetering van verplaatsingsmodaliteiten (sociaal abonnement, omniumverzekering, combinatiemogelijkheden met openbaar vervoer…).


Tewerkstelling:
- verlenging van de Vlaamse aanmoedigingspremie in een aparte cao
- bijkomende getrouwheidsdag (arbeidsvoorwaarden > 2002)
- individueel afdwingbaar opleidingsrecht van minimaal vijf dagen per jaar per werknemer
- uitbreiding van de bevoegdheden van de sectorale tewerkstellingscel
- herschikking van de arbeidstijd (effectief te presteren uren op minder dagen).


Eindeloopbaan- vervroegde uitstapmogelijkheid voor pensionering
- verbetering van het extralegaal pensioen (arbeidsvoorwaarden > 2002)
- perequatie regime B
- behoud van sociale voordelen na pensionering.


Sociale maatregelen:
- verbetering personeelstarief Gas en Elektriciteit
- verbetering gezondheidszorgen
- verbetering waarborg van inkomen (verbetering formule + bepaling uitsluitingen).


Syndicale premie en vormingsfonds
- automatische verhoging van premiebedrag tot fiscaal plafond en verhoging fonds.

 

Er werd een onderhandelingskalender afgesproken waarbinnen hopelijk voldoende vooruitgang in de besprekingen kan geboekt worden.

 

Jan Van Wijngaerden

 


Sectorale cao landingsbanen

Tijdens de zitting van het paritair comité op 12 oktober 2023 werd eindelijk een nieuwe sectorale collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten over de leeftijdsgrens voor de toegang tot het recht op uitkeringen bij een landingsbaan voor de periode van 1 juli 2023 tot 30 juni 2025. Hierdoor kunnen werknemers die tijdskrediet opnemen vanaf 55 jaar in de context van een lange loopbaan of een zwaar beroep (‘landingsbaan’) en hun arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse betrekking of verminderen met een vijfde, opnieuw RVA-uitkeringen aanvragen vanaf 1 juli 2023.