Sociaal akkoord bij de Belgische Spoorwegen: hospitalisatieverzekering in het statuut!

 


Na verscheidene weken van onderhandelingen heeft het Gemeenschappelijk Vakbondsfront (ACOD Spoor - ACV-Transcom – VSOA Spoor) en de Directie van de Belgische Spoorwegen tijdens de vergadering van het SturingscomiteĢ op 22 maart 2023 een sociaal akkoord bereikt voor 2023-2024.


Het laatste sociaal akkoord dateert van 2016. Men moet zelfs teruggaan tot 2008 om een sociaal protocolakkoord te vinden met een financieĢˆle herwaardering. ACOD Spoor heeft in de onderhandelingen gestreden voor het integreren van de hospitalisatieverzekering in het statuut, met succes! De opname van de hospitalisatieverzekering in het statuut betekent dat dit voordeel alleen kan worden afgeschaft met een 2/3 meerderheid in de Nationale Paritaire Commissie. Dit maakt dat de hospitalisatieverzekering op lange termijn verankerd is en niet meer ter discussie komt in de toekomstige onderhandelingen over een protocol van sociaal akkoord.

Dit akkoord betreft dus volgende punten:

  • De aanwervingen worden in een gestaag tempo voortgezet. Er wordt voorrang gegeven aan het operationeel personeel;
  • Er zullen maatregelen worden genomen voor het welzijn van het personeel, met name wat betreft opleiding, het anti-agressiebeleid en het voorkomen van burn-out;
  • De opname in het statuut van de hospitalisatieverzekering die door de werkgever wordt betaald en wordt toegekend aan de actieve personeelsleden en hun rechthebbenden, begunstigden van de KGV. De betaling van de premie van de collectieve hospitalisatie-verzekering door de Kas van de sociale werken voor gepensioneerden en begunstigden van een overlevingspensioen, begunstigden van de KGV, en hun personen ten laste, in de zin van de wetgeving over de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Dit punt wordt ook in het statuut opgenomen;
  • De netto koopkracht wordt verhoogd door toekenning van een ecocheque van 250 euro in 2023 en 200 euro in 2024. De maaltijdcheques zullen ook geleidelijk worden verhoogd met € 0,5 op 1 juli 2023 en met nog eens € 0,5 op 1 januari 2024. Dit geldt niet voor de hogere ka- derleden.

 

We zijn gematigd positief: dit akkoord is een stap in de goede richting, maar komt niet volledig tegemoet aan alle zorgen van het terrein, met name op het gebied van arbeidsomstandigheden en welzijn van het personeel. Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront blijft dan ook waakzaam en zal de concrete uitvoering van de geplande maatregelen op de voet volgen binnen het paritair overleg.

 

 

Günther Blauwens

 

 

[KADERSTUK]

Aanpassing vervoersplan

 

We vernamen via de media dat het transportplan 2023-2026 zo’n 2000 extra treinen per week voorziet en de afschaffing van sommige P-treinen. Deze aankondiging veroorzaakt ongerustheid op het terrein. Er is op dit moment al te weinig personeel om alle treinen van het huidige vervoersplan te verzekeren. Wij hebben de directie hierover bevraagd in de nationale paritaire subcommissie van april. De directie heeft geantwoord dat er geen verhoging van het aanbod zal zijn zolang er onvoldoende personeel en inzetbaar materieel is om dit in de praktijk te brengen.