Sectoraal voorakkoord federaal openbaar ambt: ACOD verzet zich tegen uitbreiding contractuele aanwervingenHet jaar 2022 was op zijn zachtst gezegd turbulent voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt. Niet alleen werden de onderhandelingen over het sectoraal voorakkoord door deze regering in de vuilnisbak gekieperd, ook de aanslepende personeelstekorten en voortdurende besparingen zijn een slag in het gezicht van alle personeelsleden.


Een ander voorbeeld van hoe het kabinet met de personeelsleden van het federaal openbaar ambt wil omgaan, komt tot uiting in het feit dat het ontwerp van KB van 1 februari 1993 (tot bepaling van de bijkomende of specifieke opdrachten in de federale overheidsdiensten) terug op tafel komt. De bedoeling is de contractuele aanwervingen bij de federale ambtenaren te kunnen uitbreiden.

Contractuele indienstneming is momenteel slechts in vier gevallen toegestaan.

1. Om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften, voor ofwel in de tijd beperkte acties, ofwel een buitengewone toename van het werk.

2. Om personeelsleden te vervangen bij gehele of gedeeltelijke  afwezigheid.
3. Om bijkomende of specifieke taken te vervullen, die zijn exhaustief zijn vastgelegd in het KB van 1 februari 1993.
4. Om te voorzien in de uitvoering van taken die een bijzondere kennis of ruime ervaring op hoog niveau vereisen, beide relevant voor de uit te voeren taken, ook wanneer de uit te voeren taken  permanente opdrachten zijn.

De ACOD zal een uitbreiding van dit KB nooit aanvaarden. Het gebrek aan respect van de politiek, maar vooral van de minister van Ambtenarenzaken is stuitend.

Sinds 16 november 2022 voeren we elke woensdag actie en hebben we vijf partijvoorzitters (Open VLD, MR, CD&V, PS en Vooruit) gesproken. Op 11 januari 2023 was een bezoek aan de partijvoorzitters van Ecolo en Groen het laatste in de rij. We proberen nog een onderhoud met de premier te verkrijgen. Met onze acties pogen we het respect voor de personeelsleden terug te winnen en de problemen binnen alle geledingen van het federaal openbaar ambt niet alleen opnieuw op de kaart te zetten, maar ze ook bespreekbaar te maken. Dat dit bij de ene voorzitter al wat beter lukt dan bij de andere is te verwachten.

Deze bezoeken werden telkens ondersteund door jullie, onze afgevaardigden, militanten en leden. We bedanken u uit de grond van ons syndicaal hart voor uw continue steun, vastberadenheid en volharding. Want wie niet strijdt, verliest altijd! Daarom wensen we jullie ook allemaal een gelukkig, gezond en strijdbaar 2023 toe!

 

Tony Six, Kurt Sissau