Sectoraal akkoord Vlaamse overheid: uitvoering recurrente maatregelen nu!

 


Eind 2022 sloten de vakbonden bij de Vlaamse overheid het sectoraal akkoord van 2020-2022 met de Vlaamse regering. De Vlaamse regering kreeg de teksten als mededeling op 16 december 2022 waarna de overheid het personeel informeerde over de afgesproken maatregelen. Een positieve wending in het sociaal overleg.


Dit sectoraal akkoord bevat heel wat koopkracht-verhogende maatregelen voor de Vlaamse overheidspersoneelsleden. Globaal konden we voor meer dan 45 miljoen euro afdwingen van de Vlaamse regering. Het budget van sectoraal akkoord is opgesplitst in twee delen: een eenmalig budget van 15 miljoen euro en een recurrent bedrag van 30 miljoen euro.

Begin februari keurde de Vlaamse regering definitief het besluit goed dat uitvoering geeft aan de eenmalige maatregelen uit het sectoraal akkoord 2020-2022. Dit betekent dat de ecocheques 2022-2023 (2 x 250 euro = 500 euro) en de sport- en cultuurcheques 2023 (30 euro) uitbetaald kunnen worden.

Tot onze grote verbazing stellen wij nu vast dat er blijkbaar getalmd wordt met de toepassing en uitvoering van de recurrente maatregelen.

De recurrente koopkracht-verhogende maatregelen zijn: een baremieke loonsverhoging van 550 euro per jaar, een verhoging van de maaltijdcheques van 7 naar 8 euro per dag, een thuiswerkvergoeding van 20 euro netto per maand (bovenop de internetvergoeding van 20 euro), verhoging van de eindejaartoelage tussen 3 tot 5 procent, verhoging van de fietsvergoeding van 0,21 naar 0,25 euro per km.

Wij eisen dat het sectoraal akkoord een spoedige ondertekening krijgt door de minister-president, de minister van Bestuurszaken en de vakbonden. Deze ondertekening moet gebeuren voor de tekst van het sectoraal akkoord en niet voor de uitgewerkte en onderhandelde besluiten.

Er moet onverwijld werk worden gemaakt van uitvoeringsbesluiten zodat de afgesproken recurrente maatregelen in voege kunnen treden. Wij vrezen dat er anders juridische en fiscale gevolgen kunnen zijn omdat bepaalde maatregelen gebonden zijn aan een timing voor toepassing.

Het Sectorcomité XVIII van 27 februari 2023 moet een agendering krijgen van het besluit ter uitvoering van het sectoraal akkoord 2020-2022.

 

Chris Moortgat, Jan Van Wesemael