Sectoraal akkoord 2020-2022 voor Vlaamse overheid: eindelijk de uitvoering

 


Vorig jaar en begin dit jaar onderhandelden de vakbonden en de Vlaamse regering over een sectoraal akkoord 2020-2022. Het resultaat was onverhoopt succesvol. Op 8 september 2023 gaf de Vlaamse Regering uiteindelijk haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpbesluit dat de terugkerende maatregelen van het sectoraal akkoord 2020-2022 verankert in het Vlaams personeelsstatuut (VPS). Een overzicht.


- Eerder dit jaar werd de verhoging van de maaltijdcheques van 7 euro naar 8 euro doorgevoerd. De ACOD maakte er de Vlaamse regering attent op dat dit zeer snel moest gebeuren wegens de RSZ-regels (uiterlijk de laatste dag van de eerste maand die volgt op het kwartaal wordt het aantal cheques in overeenstemming gebracht met het aantal dagen waarop de werknemer tijdens het kwartaal effectieve prestaties heeft verricht). Ook werden er al ecocheques (2 x 250 euro) en sport- en cultuurcheques toegekend aan alle personeelsleden die in dienst waren op 31 december 2022. Ecocheques en sport- en cultuurcheques zijn eenmalig.

- Er is vooreerst en niet in het minst de baremieke verhoging. De salarisschalen stijgen met 250 euro op jaarbasis (geïndexeerd 250 x 1.75 = 440 euro bruto). Dit leidt ook tot een verhoging van de grensbedragen van de gewaarborgde bezoldiging, de haard- en standplaatstoelage, het optrekken van de bedragen van de onder- en bovengrens voor de toelage tijdelijke functieverzwaring, de grensbedragen voor de salarisbonus bij deeltijdse prestaties, het zeegeld en de toelagen voor de personeelsleden met de graad van loods. In totaal betekent dit een bruto loonsverhoging van 500 euro voor iedereen.

- De eindejaartoelage wordt verhoogd met 2 procent tot 4 procent, afhankelijk van de rang. De ACOD stond erop dat iedereen hetzelfde bedrag kreeg, van arbeider tot secretaris-generaal. Iedereen hetzelfde percentage toekennen zou betekend hebben dat de hoogste lonen nog meer netto zouden krijgen ten opzichte van de laagste.

- De thuiswerkvergoeding is nieuw. Personeelsleden die op maandbasis gemiddeld minstens één dag per week thuiswerken, krijgen een thuiswerkvergoeding van 20 euro per maand. Dit betekent voor velen een netto opslag van 240 euro per jaar.

- De fietsvergoeding wordt verhoogd voor zowel woon-werkverkeer als dienstverplaatsingen van 0,21 euro per kilometer tot 0,25 euro per kilometer. Allen op de fiets!

- Opgespaarde vakantiedagen voor personeelsleden die met pensioen gaan en die dit wensen, kunnen uitbetaald worden op het moment van pensionering.


De maatregelen gelden met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023. De uitbetaling gebeurt samen met het salaris van oktober in twee verschillende betalingen en verscheidene loonbrieven. De verhoogde eindejaartoelage wordt uiteraard in december uitbetaald.

Al bij al is dit een mooi resultaat waarvoor de ACOD weliswaar hard gestreden heeft. Het was voor ons belangrijk dat iedereen er beter zou van worden. We kijken uit naar het volgende sectoraal akkoord 2023-2024 maar momenteel blijft het stil aan de overkant, bij de Vlaamse regering.

 

Jan Van Wesemael, Chris Moortgat