Rode kaart voor de Vlaamse regering

 


In het Vlaams regeerakkoord kondigde de regering een offensief van besparingen aan in de Vlaamse overheidsdiensten, de lokale besturen en de cultuursector. Ondanks de grote woorden over een ‘investeringsregering’, is deze rechtse regering niets anders dan een platte asociale besparingsmachine, die ook het sociaal-culturele middenveld wil aanpakken.


In eerste instantie wil men het statuut afschaffen, terwijl de arbeidsvoorwaarden voor het contractueel personeel niet worden verbeterd. Er komen forse besparingen op de dienstverlening aan de Vlamingen. Voor de zorg kiest men opnieuw het pad van de verdere privatisering. Blijkbaar zal men kunst en cultuur tot instrument maken om de Vlaams-nationalistische ideologie uit te dragen. Onze openbare omroep moet een Vlaamse staatszender worden die geen kritiek meer mag geven op het rechtse beleid. Dit is onaanvaardbaar voor ACOD Vlaamse overheidsdiensten, Lokale en regionale besturen en Cultuur.

Met de drie sectoren samen voerden we een blitz-actie aan de zetel van de Vlaamse regering op het Martelarenplein. Samen met onze militanten en syndicaal afgevaardigden gaven we een rode kaart aan de Vlaamse regering.


Vlaamse overheidsdiensten


We geven een rode kaart voor:

 • de afbouw van het personeelsbestand (-1440)
 • de afbouw van werkingsmiddelen diensten
 • de afbouw van dienstverlening aan de burgers
 • het afschaffen van het statuut
 • de afbouw van de arbeidsvoorwaarden
 • de stijging van werkdruk en burn-outs door de besparingen.


We eisen:

 • een stop op de personeelsafbouw
 • een stop op de afbouw van de werkingsmiddelen
 • geen afschaffing van het statutair ambt
 • een versterking van de arbeidsvoorwaarden van de contractuelen
 • een stevige financiële enveloppe voor een nieuwe sectoraal akkoord-cao.

 

Lokale en regionale besturen


We geven een rode kaart voor:

 • de jacht op zwakkere burgers: jongeren, ouderen, personen met arbeidshandicap en werklozen
 • de verdere afbraak van het evenwicht werk-privé
 • de verdere privatisering van de zorg
 • de nieuwe taken zonder middelen voor het personeel
 • de uitholling van het ambtenarenstatuut.


We eisen:

 • de vertrouwensrelatie tussen besturen en burgers behouden
 • de statutarisering als garantie voor de continuïteit en de neutraliteit van de lokale besturen
 • de zorg in publieke handen, toegankelijk en betaalbaar voor iedereen
 • volwaardige jobs in plaats van precaire tewerkstelling
 • een kwalitatief debat over het evenwicht arbeid-gezin
 • een degelijk sectoraal akkoord met budget.

 


Cultuur


We geven een rode kaart voor:

 • het besparen om te vermarkten
 • de verpaupering van creatief talent
 • het flex-jobben zonder sociaal vangnet
 • het misbruik van kunst om Vlaanderen als merk te promoten.

 

We eisen:

 • steun aan de publieke cultuurorganisaties, niet aan de commerciële spelers
 • vrijheid voor de kunstenaars, jaag ze niet als ‘ondernemers’ de markt op
 • een divers, duurzaam, solidair en democratisch cultuurbeleid
 • een politiek ten dienste van mens en planeet, niet van de winst
 • een neutrale VRT die geen Vlaams-nationalistische propagandazender mag worden.

 

 

Chris Moortgat, Willy Van Den Berge, Robrecht Vanderbeeken

 

Dit artikel verscheen in Tribune 75.11