Reorganisatie MRS: geen herstart vanaf nul

 


In het verleden had Retail de gewoonte om bij elke reorganisatie van nul te herbeginnen. Dit resulteerde telkens opnieuw in een grote vermindering van FTE’s, om dan via het lokaal overleg een deel te recupereren. Dubbel werk dus. Voor de reorganisatie 2020 is, na overleg met de vakbonden, beslist om die aanpak te vereenvoudigen.


Het vertrekpunt wordt de huidige organisatie met al zijn particulariteiten. Er wordt een simulatie gemaakt aan de hand van de contacten 2019, de reële contacttijden en een belastingsgraad van 70 procent. Er wordt ook in een gemiddelde veiligheidsmarge per kantoor voorzien en er wordt rekening gehouden met de openingsuren (nood aan bezetting, zelfs in eventuele afwezigheid van contacten).

Het eindresultaat van deze oefening is dat er in 11 kantoren een uurrooster verdwijnt en in 7 kantoren een uurrooster bijkomt. Er is rekening gehouden met de ‘nieuwe commerciële tijd’ van de kantoorhouders. Op 1 juli zullen er 51 uurroosters gepubliceerd worden en 16 uurroosters worden in flex omgezet.

ACOD Post heeft deze aanpak mee goedgekeurd mits enkele opmerkingen die we van kortbij zullen opvolgen.
- De geplande inzet van de flex-uren in functie van de noden, moet eerst aan ons worden gemeld - zodat we met onze mensen op het terrein kunnen afstemmen - en besproken worden op het driemaandelijks regionaal overleg.
- Het is belangrijk om flexuren in te zetten om piekmomenten op te vangen. Het is niet goed om een vast uurrooster af te schaffen om vervolgens flexuren te moeten inzetten. Dit tast de stabiliteit, de continuïteit van het kantoor, de medewerkers en de klanten aan. En wat als er een personeelstekort zou zijn? Zijn we dan nog zeker dat die flexuren effectief worden ingezet? Daarom blijft dit punt nationaal op de agenda staan tot het proces automatisch en correct zal verlopen.
- Het lokaal overleg wordt fysiek georganiseerd.

Het dossier van de financiële experts wordt samen met de nieuwe organisatie opgestart op 1 oktober 2020.

De gesprekken in het kader van de commerciële activiteiten (met de nodige veiligheidsmaatregelen) zijn terug opgestart. De laatavondopenstelling zal hernomen worden, rekening houdend met de verplichtingen van het beheerscontract. Tot 1 september sluiten de kantoren 1 uur tijdens de middag en om 13 uur op zaterdag. Vanaf 1 september zou terug overgegaan worden naar de ‘normale’ openingsuren. De 34 combi-uurroosters worden in functie van verplaatsingstijd besproken vanaf 1 december 2020.


Jean-Pierre Nyns