Proximus: ontwerp collectieve overeenkomst 2023-2024

 


De onderhandelingen tussen de vakbonden en de directie van Proximus over de collectieve overeenkomst 2023-2024 leverden een ontwerp op. We sommen alvast enkele elementen uit dat ontwerp op.

 

 • Verhoging representatievergoeding, thuiswerkvergoeding en route-onkostenvergoeding met 10 euro (medewerkers van niveau 2a, 3, 4, V5, V6 en M4/V4 zonder wagen die hier van genieten ontvangen eveneens een ecocheque van 80 euro per jaar in zowel 2023 als 2024.
 • Medewerkers die niet genieten van een representatievergoeding, thuiswerkvergoeding of route-onkostenvergoeding ontvangen een ecocheque ter waarde van 250 euro per jaar in zowel 2023 als 2024.
 • Goflex en Goflex+: verhoging mobiliteitsbudget met 40 euro en voor de verkoopkrachten mogelijkheid tot gebruiken van het budget voor parking nabij shop.
 • Combiflex - interne parking: in Brussel mogelijkheid betaling naargelang gebruik (per uur), in de regio’s: verlaging kost abonnement.
 • Versoepeling voorwaarden bike lease/aankoop bedrijfsfiets door het minimum aantal dagen dat de medewerker de fiets dient te gebruiken voor woon-werkverkeer te verlagen van 45 naar 20 dagen per jaar.
 • Structurele invoering extralegale verlofdag vanaf 55 jaar.
 • Deeltijdse tewerkstelling aantrekkelijker maken door de bijkomende premie op te trekken naar 55 procent van de onderbrekingsuitkering voor de volgende fysiek belastende functies: adjunct-technicus graaf- en bestratingswerken (3x33x072), technisch medewerker buitendienst (4x17x035), adjunct-technicus laswerken koper en optische vezel (3x33x068), technicus lasser (2x33x074) en technicus optische vezel (2x33x076).
 • Betrekking van medewerksters die zes maand of langer afwezig zijn omwille van een moederschapsrust die onmiddellijk gevolgd wordt door een ouderschapsverlof, niet langer vacant stellen.
 • Invoering van de mogelijkheid om in het kader van een reorganisatie dossier per dossier te onderhandelen of er kan afgeweken worden van de duurtijd voor contractuele medewerkers (die in overtal zijn) om een nieuwe betrekking te zoeken (bv. neutralisatie zomermaanden juli/augustus.
 • 55+-medewerkers van CUO/ACN niet langer verplichten om overuren te presteren in het kader van de crisisfase.
 • Verbetering van het welzijnsprogramma FeelGreat@Proximus.
 • Medical check-up voor de 30+-medewerkers.
 • Engagement om de besprekingen voor de vernieuwing van het hospitalisatieplan (actieve en niet-actieve medewerkers) ten laatste in Q2 2023 met de vakbonden aan te vatten.
 • Verlenging (gedurende de duurtijd van de collectieve overeenkomst) van de tegemoetkoming voor de kosten van de dagopvang van kinderen tot de leeftijd van 3 jaar (de tussenkomst blijft 20 euro per maand per kind).
 • Verhoging van de tussenkomst naar 20 procent voor de schoolabonnementen van de MIVB, TEC en De Lijn.
 • 30 procent korting voor niet-actieve medewerkers op meer boeketten (hetzelfde aanbod als voor de actieven: Pickx Mix, Pickx Sports & Pickx+)…
 • - …


Wie de ontwerp-cao via e-mail wenst te ontvangen, kan dat uiteraard nog steeds aanvragen door een mailtje te sturen naar acodtel@skypro.be. Inschrijven voor de nieuwsbrief kan ook nog altijd via datzelfde mailadres. Al ingeschreven maar toch nog niets ontvangen?  Neem dan even een kijkje in jouw ongewenste e-mails.

 

Annuska Keersebilck