Proximus: nieuws van het paritair comité

 


Collectieve, individuele en verkoopbonus 2022


Dit dossier beschrijft de vertaling van de KPI-resultaten 2022 naar de individuele bonus, verkoopbonus en collectieve bonus. Het KPI-resultaat voor 2022 is 102 procent, een resultaat dat lager is dan vorig jaar (114 procent).

Dit resultaat wordt gebruikt:

  • voor het vaststellen van de gesloten enveloppes voor de individuele bonus van de kaderleden en de bonus van de verkoopmedewerkers van CBU
  • in de berekening van de bonus S1 (conform oud systeem) en S2 (nieuw systeem) van de verkoopmedewerkers van EBU & CWS
  • om te bepalen welk deel van de collectieve bonus kan worden toegekend als niet-recurrent voordeel.


De winstverdeling voor 2022 kan volledig uitgekeerd worden als niet-recurrent voordeel, vrij van belastingen.


Wijzigingen in de DTI-organisatie


Binnen DTI werd een organisatiewijziging doorgevoerd vanaf 1 april 2023. Concreet betekent dit dat Core Systems (CST) wordt opgesplitst in twee nieuwe divisies, namelijk Enabling Tribe & CA (ENA) en Corporate Tribe & CA (CRP).

De divisie Enabling Tribe & CA (ENA) zal vooral focussen op de ‘customer facing’- applicaties en -systemen. De drie departementen Quote to Provisioning (Q2P), Servicing Solutions (SRV), E2E Service Mgt (SVM) worden hierin opgenomen.

Corporate Tribe & CA (CRP) zal dan weer de aandacht leggen op de ‘corporate solutions’- applicaties en -systemen. CRP zal de drie departementen Revenue Solutions (SRV), Integration Solutions (INS) en Enterprise Solutions (ETS) omvatten.

Elke medewerker behoudt zijn/haar huidige functie en takenpakket, zonder impact op uurrooster, standplaats, premies, toelagen en vergoedingen. Er is wel een mogelijke verandering van rapporteringslijn.


Leer- en ontwikkelingsplan 2023


Hier kregen we de jaarlijkse voorstelling van het opleidingsplan. Het omvat onder meer de ambitie om de medewerkers klaar te stomen voor de toekomst, net als de opleidingsinitiatieven op het gebied van welzijn, diversiteit, vaardighedenbeheer, innovatie, en de leerprioriteiten per business unit.


Weldra ecocheques


Zoals bepaald in de jongste collectieve overeenkomst, worden in zowel 2023 als 2024 aan bepaalde Proximus medewerkers ecocheques (Eco Pass) toegekend. Voor het jaar 2023 zullen ze in de loop van de maand juni op de Sodexo-kaart van de betrokken medewerkers worden geladen. De geldigheidsduur ervan is 24 maanden.

Het gaat over maximaal 80 euro ecocheques voor de medewerkers van niveau 2a, 3, 4, V5 en V6, alsook voor de medewerkers van niveau M4 en V4 zonder bedrijfswagen of utilitaire wagen, en maximaal 250 euro ecocheques voor de medewerkers die niet kunnen genieten van een representatievergoeding, thuiswerkvergoeding of route-onkostenvergoeding.

Het bedrag wordt pro rata van de tewerkstelling van de medewerker vastgesteld volgens de berekening die van toepassing is op de collectieve bonus, voor de periode van 1 mei 2022 tot en met 30 april 2023.

De ecocheques worden toegekend aan de betrokken medewerkers die op 30 april 2023 in dienst waren en die tussen die datum en de datum van betaling van de ecocheques geen ontslag hebben genomen of zijn ontslagen wegens dringende reden.

 

Annuska Keersebilck